Flyktingmottande

Hård konkurrens om personal till flyktingboenden

1:30 min

Det råder hård konkurrens om vägledare till boenden för ensamkommande flyktingbarn. Nu höjs röster för att vägledare måste utbildas.

När flyktingmottagandet växer i Sverige måste landets kommuner bygga ut sin verksamhet för ensamkommande flyktingbarn. För att kunna öppna fler boenden måste kommunerna nu anställa vägledare som stödjer barnen i deras vardag.

I Jämtlands län råder hård konkurrens om arbetskraften. Lena Hellberg vid Ung integration i Östersunds kommun, säger att kommunen behöver anställa 20 personer i år.

– Det är lite klurigt, inte minst för att det är många andra kommuner som befinner sig i den här situationen, säger hon.

Östersunds kommun tar emot två nya barn varje vecka. Under sommaren kom 40 barn inom loppet av några veckor.

Kommunerna söker i första hand personal med pedagogisk eller social utbildningsbakgrund. Men personlig lämplighet är det viktigaste kriteriet.

– Det är en utsatt målgrupp och det krävs en hel del för att kunna möta de här ungdomarnas olika behov, säger Lena Hellberg. 

Krokoms kommun räknar med att anställa 60 personer under återstoden av åren och under nästa år. Elisabeth Wicksell, integrationschef i Krokom, säger att det hittills gått bra att rekrytera vägledare, men konkurrensen har hårdnat.

– Nu känner vi att det behövs många nya utbildningar så att vi kan anställa tillräckligt många människor, säger hon.

Det är dock inte kommunerna som står för vägledarnas löner. Pengarna kommer från staten.

– De kommer från Migrationsverket, hela vår verksamhet finansieras av Migrationsverket. Med varje flykting följer en slant som ska räcka till en rad saker runt omkring, bland annat till löner, säger Elisabeth Wicksell.