Domstolarna

Ragunda får böta 220 000 för dröjsmål med särskilt boende

220 000 kronor avkrävs Ragunda kommunen i straffavgift för att de dröjde för länge med att verkställa ett beslut som gav en invånare rätt till plats på särskilt boende.

Det slår Förvaltningsrätten fast i en dom.

Dröjsmålet var åtta månader.

Rätten köper inte kommunena argumentation om det under den aktuella tiden var högt söktryck till särskilda boenden och att kommunen öppnade upp extra boenden i den mån det fanns.

Förvaltningsrätten skriver i domen:

"En kommun som medvetet åsidosätter sin planeringsskyldighet och av sådana skäl inte kan tillgodose kända eller förutsebara behov av bostad bör inte kunna åberopa platsbrist som ursäkt".