Hälso- och sjukvård

Statliga pengar till att stärka samers psykiska hälsa

Region Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Norrbottens landsting kan nu ansöka om statliga pengar för att stärka samers psykiska hälsa.

FN har sedan tidigare bedömt att hälsosituationen för samerna i Sverige är bekymmersam med höga värden för depression och ångest jämfört med personer boende i samma del av landet.

– Rapporten från FN är oroväckande. Detta är ett första steg för att förbättra den psykiska hälsan hos den samiska befolkningen, säger folkhälso-, och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Sametinget har tidigare i år fått i uppdrag av regeringen att genomföra en kunskapssammanställning avseende psykosocial ohälsa hos den samiska befolkningen i Sverige.