Skogs- och träindustri

Klyvning av SCA kan påverka sågen i Gällö

Gigantiska skogs och pappersindustrikoncernen SCA är av allt att döma på väg mot en klyvning där skogsindustridelen antingen knoppas av eller rentav säljs.

Det skriver Dagens Industri i en analys av företaget och branschen.

Det skulle kunna innebära förändringar för bland annat sågverket Gällö Timber i Gällö och för flera av SCA:s stora trävaru- och massaindustrier ute vid Norrlandskusten.