Cykel

Östersund kan få länets första supercykelväg

0:32 min

Supercykelväg i Östersunds kommun kan bli en del i Sveriges största EU-projekt.  

Sveriges hittills största EU-projekt om 335 miljoner kronor, ska kunna ge en uppryckning av framförallt järnvägarna i Jämtlands och Västernorrlands län. Men man vill också satsa på andra kommunikationsmedel och om planerna går igenom kan Jämtlands län få sin första supercykelväg. Anna Sörensson jobbar på Grön trafik vid Östersund kommun.

– Den del i projektet som vi har som handlar om att förbättra kommunikationen på mittstråket är att det ska byggas supercykelvägar i Östersund, om det 6,5 kilometer supercykelvägar. Men vi är också med i helheten, att man ska förbättra framförallt tågkommunikationen, att det går att resa snabbare på den här linjen.

 På flera håll i Sverige satsas det på supercykelvägar, det vill säga cykelvägar som fungerar ungefär som en motorväg fast för cyklister, där flera kan cykla i rad och vägen har en högsta tillåtna hastighet. Tanken är att fler ska välja att cykla och lämna bilen hemma.

Den för länets del största biten i EU-projektet, som kallas "Funktionella Mittstråket", är en nybyggnad av en tågstation, en järnvägsperrong, i Nälden. Det bygget beräknas sätta igång redan nästa år om projektet går igenom.