Vård

Läkarsekreterare i uppror över ny utbildning i Region J H:s regi

Medicinska sekreterare i länet rasar över Region Jämtland Härjedalens nya giv att erbjuda betald snabbutbildning, på 13 veckor, av nya sekreterare.

En nedvärdering av deras yrkeskunskaper och ett hot mot patientsäkerheten!

Ja så ser medicinska sekreterare inom vården i länet på Region Jämtland Härjedalens beslut att starta en egen snabbutbildning av nya läkarsekreterare.

Medan de redan yrkesverksamma oftast tvingats ta studielån och har pluggat två år på yrkeshögskola och gjort 20 veckors praktik, så ska de nya som få en betald snabbutbildning på bara 13 veckor.

Trots protester står Region J H fast vid att sjösätta utbildningen som ska omfatta 15 platser.

På onsdagsmorgonen träffas ett antal medicinska sekreterare för att diskutera hur man ska gå vidare med frågan.

– Även bland läkare och sjuksköterskor är oron stor för hur detta kan påverka patientsäkerheten, säger läkarsekreteraren Madelene Nyström till P4 Jämtland.

Det är många rutiner att följa och viktigt att exempelvis intyg och remisser skickas i tid.

P4 Jämtland rapporterar mer om det här under onsdagen.