Migration

Fördubbling av antalet ensamkommande flyktingbarn

Nästa år förväntas dubbelt så många ensamkommande flyktingbarn till länet, det visar preliminära siffror från Migrationsverket.

I nuläget tar Jämtlands län emot runt 250 ensamkommande barn, nästa år väntas 500 barn fördelas på länets åtta kommuner visar Migrationsverkets fördelningstal.

Stora krav på kommunerna

Något som ställer stora krav på kommunerna att få fram boenden, personal, gode män och kontaktpersoner.

På måndag ska länsstyrelsen ha en träff med länets kommuner för att diskutera hur man löser det ökade mottagandet på bästa sätt.

Regelbundna träffar

– Länsstyrelsen har regelbundna träffar med kommunerna för att diskutera läget, säger Hans Halvarsson på länsstyrelsen till P4 Jämtland.