Flyktingmottagande

Sex av tio nyanlända i Åre går ut i arbete

1:25 min

62 procent av de nyanlända i Åre får anställning. Med det snittet ligger kommunen långt över både länet och riket. 

När Åre kommun tar emot nyanlända familjer ska de känna sig trygga från första stund. Det är en uttalad vilja från Åre kommun, som ser nyanlända som en viktig resurs.

Kommunen står inför stora pensionsavgångar och ny arbetskraft är nödvändig för att klara välfärden i framtiden.

– När vi tar emot människor på flygplatsen ser vi alltid till att ha med en person som talar deras språk. När de kommer fram till bostaden som blir familjens nya hem har vi en annan person från deras land där och som lagar mat åt dem, säger Martin Söderström, som är chef för integrationsservice i Åre kommun.

Under den två år långa etableringsfasen finns etableringsservice med hela tiden. De nyanlända träffar ofta integrationsservice.

Tjänstemännen kartlägger deras erfarenheter och kompetens. På samma gång har integrationsservice kontakt med arbetsgivare för att undersöka vad de har för arbetskraftsbehov.

Vi har tät kontakt med de nyanlända, vi träffar dem ofta flera gånger i veckan framförallt när de ska ta sig ut arbetsmarknaden. Vi gör studiebesök hos olika arbetsgivare för att de ska få en uppfattning om arbetsmarknaden här i Åre.

– Och man ser när det börjar glittra i deras ögon. Då förstår vi att de sett en arbetsplats som intresserar dem, säger Karin Ramström, etableringskoordinator i Åre kommun.