Vård

Snabbutbildning av medicinska sekreterare får stark kritik

1:42 min

Region Jämtland Härjedalen är i desperat behov av fler medicinska sekreterare och erbjuder därför annan vårdpersonal att snabbutbilda sig på 13 veckor.

Det här har en grupp verksamhetschefer drivit igenom utan att informera varken fackförbund eller politiker. Men mest tagna på sängen blev länets medicinska sekreterare som gått två år i yrkeshögskola.

– Vi som yrkesgrupp känner att det är ett stort hån när man tycker att man kan korta ner vår utbildning och vår kompetens på det här sättet. Den andra aspekten är ju kvaliteten i journalen och patientsäkerheten. Det farliga med att ha inkompetent personal som ska göra vårt jobb, säger Madelene Nyström som är medicinsk sekreterare på kirurgkliniken på Östersunds sjukhus.

– Det är ju ingen annan yrkesgrupp som man skulle kunna förkorta utbildningen för. Man kan ju till exempel inte säga: jag har ju jobbat som medicinsk sekreterare i 25 år så då kan väl jag få bli sjuksköterska nu om jag läser ett år. Det rimmar ju illa helt enkelt, säger Johanna Rönneland Lindberg, medicinsk sekreterare på barnkliniken på Östersunds sjukhus.

Redan nu har Region Jämtland Härjedalen ont om medicinska sekreterare och närmsta åren kommer en femtedel av de som finns gå i pension.

Lisbet Gibson är centrumchef för medicinska specialiteter och tycker den kritiserade snabbutbildningen är ett måste.

– Om vi behöver medicinska sekreterare och vi har personer i vår egen organisation som kan passa för att utbilda sig till det, med viss kunskap i botten, så är det mycket bättre att vi får till medicinska sekreterare än att vi inte har några. Det tycker jag är mer patientosäkert, säger Lisbet Gibson, centrumchef för medicinska specialiteter. 

Moderaternas gruppledare Susanne Wallner är starkt kritisk till att politikerna inte informerades innan annonsen om snabbutbildningen redan kommit ut. Hon vill stoppa snabbutbildningen för arbetsmiljöns och patientsäkerhetens skull. Lyssna på ljudklippet nedan.