Försingring

God man stal 150 000 från klienter

Villkorlig dom och dagsböter på sammanlagt närmare 23 000 kronor blev straffet för den gode man och förvaltare i Jämtland som stulit pengar från två klienter.

Enligt domen har den gode mannen genom sitt uppdrag haft möjlighet att förskingra totalt 150 000 kronor från de två klienternas konton.

Brister i redovisningen

Något som upptäcktes när en ny god man granskade bristerna i redovisningen.

Den dömde har polisförhör uppgett att hen tänkt betala tillbaka pengarna, men att det inte blivit så.

Lever under välordnade förhållanden

Tingsrätten skriver i domen den före detta gode mannen i övrigt lever under välordnade förhållanden och att det saknas anledning att anta att hen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Därför ska påföljden bestämmas till villkorlig dom med dagsböter.

Efter fängelse ingår i straffskalan för förskingring ska den före detta gode mannen även betala 500 kronor till brottsofferfonden.