Mjölkkrisen

Mjölkpriset forsätter att sjunka

Ökat utbud och svag efterfrågan på världsmarknaden har fortsatt sänka mjölkpriset till bonden.

Det senaste året har mjölkföretagens intäkter minskat med upp till 30 procent, det visar den senaste mjölkrapporten som LRF Mjölk släppte idag.

Ingen förbättring i sikte

Mer mjölk på världsmarknaden i kombination med att Ryssland har beslutat att förlänga sin handelsblockad till augusti 2016 gör att det är svårt att se en stabil förbättring av den internationella mejerimarknaden förrän under andra kvartalet nästa år, skriver LRF i ett pressmeddelande. Situationen för mjölkbönderna beskrivs som den svåraste på decennier.

Några positiva nyheter

Men det finns också några positiva nyheter: mjölkavkastningen per ko har ökat, årets grovfoder är av god kvalitetet, priserna på spannmål och proteinfoderråvaror har sjunkit och slaktpriserna stigit, enligt LRF Mjölk.