Vård

Konsultförslag: Öppna en expressakut i Östersund

1:08 min

För sjuk för hälsocentralen men för frisk för akuten. Lösningen kan vara en expressakut som tar hand om enklare fall som infektioner, magont och stukade fötter.

På akuten i Östersund bedömer man att ungefär en trejdjedel av besöken inte har där att göra. Samtidigt har hälsocentralerna i Östersund svårt att ta emot alla som ringer och vill komma akut.

För att avlasta dagens akutvård och samtidigt spara miljoner så föreslår en konsultfirma att Region Jämtland Härjedalen ska öppna en expressakut vid Östersunds sjukhus.

Konsulterna tycker att expressakuten ska vara öppen dagtid 8.00-17.00 och behandla runt 40 patienter per dag. Enligt förslaget ska hälsocentralerna i Östersund helt ta bort sina akuttider och istället koncentrera sig på tidsbokade kroniskt sjuka och äldre sjuka personer.

Nu ligger konsultrapporten på regiondirektör Björn Erikssons bord.