Förskola

Förskola i Härjedalen kräver staket mot björnar

Nu tar en förskola i Lofsdalen strid för att få sätta upp ett staket som skydd mot björnar.

Förskolan har lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket på grund av att man anser att arbetsgivaren, kommunen, tagit för lång tid på sig att sätta upp ett staket runt förskolan.

Under våren har nämligen en till tre björnar setts till i byn i närheten av förskolan.

Förskolan ligger i en kuperad och i bland dold terräng, vilket gör att personalen inte ser alla barn hela tiden. Det har gjort att personalen måste begränsa barnen eftersom situationen är otrygg, står det i anmälan.

Personalen skriver: Att utan staket påverkas personalens psykosociala miljö. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö så ska staketet sättas upp innan vintern 2015.