Högskoleutbildning

Få studenter stannar i Jämtlands län

Få av de studenter som flyttat till mindre eller mellanstora lärosäten för att studera blir kvar på eller nära studieorten efter sin utbildning.

I Jämtlands län lämnar nästan alla - nio av tio studenter - länet efter avslutad utbildning.

Det visar en undersökning som fackförbundet Saco har gjort för att kartlägga studenternas flyttströmmar.

De senaste decennierna har det skett en massiv expansion på högskoleområdet och syftet har bland annat varit att förstärka den regionala utvecklingen.

Bäst på att behålla inflyttade studenter är Stockholm, Västra Götaland och Skåne, främst för att det är där som det finns jobb efter utbildningarna.