Rättsväsendet

Kanotolyckan på Ånnsjön kan leda till åtal

Åklagare avgör inom kort om åtal ska väckas för kanotolyckan i Ånnsjön i somras då två konfirmander fick livshotande skador.

Vittnen har förhörts och en teknisk undersökning av förhållandena på olycksplatsen har gjorts.

Åklagaren väntar nu på att få in polisens utredning och ska därefter fatta beslut om någon ledare varit oaktsam och ska hållas ansvarig för olyckan som inträffade i mitten av juni i år.

Konfirmationslägret arrangerades av Svenska Kyrkan och brottsrubriceringen är misstanke om vållande till kroppskada.

Väljer åklagaren att väcka åtal kommer även företagsbot att utkrävas.

I nuläget finns ingen misstänkt.

Vid olyckstillfället var det regnigt, blåsigt och på sjön gick höga vågor eftersom vattnet är grunt.

I kanoten som välte satt tre konfirmander, som hamnade i det kalla vattnet i den andra kanoten satt tre ledare som själva lyckades ta sig i land.