Skolor & utbildning

Elev fick inte tillräckligt stöd i skolan

Skolinspektionen har startat en utredning mot Krokoms kommun efter en anmälan om att en elev inte fått erforderligt stöd i skolan.

Enligt pojkens föräldrar behöver han särskilt stöd och extra hjälpmedel för att kunna lära sig läsa, vilket han enligt föräldrarna inte har fått.

Kommunen ska nu svara på flera frågor om vad de gjort för att hjälpa eleven.