Samhällsbyggnad

Nytt bostadsområde får bro över järnvägen

En 130 meter lång bro ska byggas över järnvägen till det nya blivande bostadsområdet på Storsjö strand i Östersund.

Bron byggs vid rondellen på Bangårdsgatan, nedanför Röda Korset.

Det är Svevia som fått uppdraget av Trafikverket och uppdraget är värt 31 miljoner kronor och ska vara klart i oktober 2016.

Syftet är att öka säkerheten för bilister, gång- och cykeltrafikanter som på så sätt slipper korsa järnvägsspåren.

Bygget innebär även att rondellen på Bangårdsgatan byggs om och flyttas en bit högre upp.

– Att bygga broar över befintliga järnvägsspår är alltid en utmaning, eftersom det är mycket extra säkerhetsaspekter att tänka på. Formställningarna byggs så att vi själva skyddas från risken att komma i kontakt med högspänningsledningarna och för att vårt arbete ska kunna utföras utan att vi stör tågtrafiken, säger Magnus Skoglund, Svevia.