Barnomsorg

Föräldrar i Alsen överklagar förskolebeslut

Föräldrar i Alsen överklagar Krokoms kommuns beslut att lägga ner förskolan i Alsen och flytta barnen som i dag går där till förskolan i Kluk.

På det räknar kommunen med att spara 700 000 kronor, en räkneoperation som föräldrarna ifrågasätter rimligheten i.

En av invändningarna är också att flytten innebär att där man ska lämna barnen ligger åt rakt motsatt håll mot pendlingsvägen till jobb för flertalet av föräldrarna.

Det här skriver Länstidningen.