Flyktingsituationen

200 miljoner extra för att länet ska klara flyktingmottagandet

Region Jämtland Härjedalen föreslås få nästan 30 miljoner kronor extra statligt anslag för att klara flyktingsituationen och länets kommuner nära 170 miljoner.

Det är regeringen som vill fördela totalt 1470 miljoner till Sveriges regioner och landsting.

– Det är jättebra att regeringen föreslår extra pengar till sjukvården för hälsoundersökningar och annan sjukvård till flyktingar och asylsökande. Det gör det möjligt att ta in extra personal och underlätta ett bra mottagande, säger regionstyrelsens ordförande Ann-Marie Johansson (S).

Säger riksdagen ja till förslaget kommer pengarna att delas ut i december och de ska täcka ökade kostnader för både det här året och nästa.

Region Jämtland Härjedalen har även avslutat stabsläget i den regionövergripande krisledningsgrupp som arbetar med flyktingfrågor. I stället inrättas en styrgrupp som ska fortsätta arbeta med övergripande frågor.

– En krisledning ska inte vara en permanent operativ grupp och eftersom vi inte ser ett slut på flyktingströmmen så måste vi införliva detta arbete i vår ordinarie verksamhet, säger Björn Eriksson, regiondirektör.