Arbetsmiljöundersökning

Stort missnöje bland kommunanställda i Härjedalen

Mer än hälften av alla anställda på Härjedalens kommun är missnöjda över sina löner, har lågt förtroende för kommunledningen och tycker inte att kommunen har fungerande informationskanaler.

Det visar en medarbetarenkät där personalen fått tycka till om sin arbetsgivare och hur dom har det på jobbet.

Men däremot lovordar många att det är lätt att kombinera jobb och familjeliv, många har förtroende för sin närmaste chef och nästan alla säger att de vågar uttrycka sina åsikter.

En stor del, 71 procent, av dom anställda i kommunen har svarat på enkäten. Resultaten är nästan identiska med fjolårets resultat.