Arbetsmarknad

Arbetslösa får praktik på flyget

Arbetslösa kommer i vinter att erbjudas praktik på Åre/Östersunds flygplats på Frösön.

Sju personer kommer att få prova på att arbeta med bland annat fastighetsskötsel, kommunikation, information, i fordonsverkstaden och som terminalvärdar.

Den tre månader långa praktiken är ett samarbete med arbetsförmedlingen och syftar till att unga och långtidsarbetslösa ska få lättare att komma ut i arbetslivet.