Trafik

Samråd om säkrare trafik genom Åsarna

2:03 min

Under onsdagen slår ortsbor och företagare i Åsarna sina kloka huvuden ihop med motsvarande delar av experter från Trafikverket och Bergs kommun.

Målet är att öka säkerheten och stoppa den utbredda fortkörningen längs E 45 genom samhället. Där har uppmätts farter på 175 kilometer i timmen, på 50-sträckan!

Johnny Hedman, Trafikverkets chefsarkitekt, noterade genast vissa förbättringsområden.

– Trafikrummet här är alldeles för likt landsvägen utanför byn. Skyltar löser väldigt få problem. Ibland är det precis tvärtom. Ta bort lite skyltar och visa på annat sätt, exempelvis genom belysning, ljussättning att nu kommer man in i en annan miljö som kräver lite annat uppträdande av trafikanterna, säger Johnny Hedman till P4 Jämtland.