Kontraterrorarbete

Sverige höjer terrorhotnivån

Terrorhotnivån i Sverige har höjts från tre till fyra på en femgradig skala.

"Ett av skälen till höjningen är att Säkerhetspolisen har tagit emot konkret information och gjort bedömningen att vi måste agera inom ramen för vårt kontraterrorarbete", skriver Säpo i ett pressmeddelande.

Beslutet om att höja hotnivån fattades av Säpochefen Anders Thornberg.

– Beslutet fattades under dagen, säger Fredrik Milder, pressekreterare vid Säpo.

Säpo kommenterar inte hotet ytterligare.

Chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström vid Riksenheten för säkerhetsmål har inlett en förundersökning om förberedelse till terrorbrott.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) vill inte kommentera den förhöjda hotnivån.

Säpo håller en presskonferens klockan 19.30 i kväll.

Redaktioner bevakas

Enligt Gefle Dagblad är deras redaktion en av flera redaktioner som polisen bevakar. Det finns ingen konkret hotbild mot Gefle Dagblad utan det handlar om allmän säkerhet, skriver tidningen själv.

Polisen nationella operativa enhet, NOA, håller just nu på att samordna och förbereda arbetet som den förhöjda hotnivån innebär.

– NOA deltar, men vilka objekt som ska bevakas bedöms regionalt. Centralt inom polisen finns ingen sammanställning över vilka objekten är. Men när hotbilden förhöjd vaksamhet infördes så talades det om strategiska objekt, som ambassader. Det gavs inte fler exempel än så, säger Petter Liljeblad, pressekreterare inom polisen.

I övrigt vill han inte kommentera hotbilden, utan hänvisar till Säpo.

Uppgifter om jakt på IS-sympatisör

Enligt uppgifter till Göteborgs-Posten beror höjningen av hotnivån på att Säpo jagar en irakisk man med IS-sympatier som ska ha rest in i Sverige från Tyskland.

Hotet är konkret och riktat mot Europa, men inte nödvändigtvis mot Sverige, enligt GP.

– Det här är naturligtvis något som vi måste ta på stort allvar. Säkerhetspolisen har gjort bedömningen att säkerhetsläget behöver höjas, säger justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (M).

Hon vill inte spekulera i orsakerna till den förhöjda hotnivån utan hänvisar till Säpos presskonferens i kväll.

Polisen har kallat medieföretagens säkerhetsansvariga till ett informationsmöte, med anledning av den höjda terrorhotnivån. Mötet pågår just nu. Enligt uppgift har inga direkta hot riktats mot medieföretag.

Den förhöjda beredskapen i Sverige bygger på ett konkret hot från en enskild individ, uppger källor inom polisen till SR Ekot.