Omvårdnad

Äldreboende i Krokom får omfattande kritik

Ett äldreboende i Krokoms kommun får omfattande kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Boendet uppfyller inte kraven på god kvalitet bland annat eftersom dementa kan lämnas utan personal i upp till två timmar under natten.

IVO kräver nu bland annat att boendet bemannas dygnet runt.