Sjukvård

Dubbelt så dyrt att gå till läkare i länet

1:16 min

Det kommer att bli dubbelt så dyrt att gå till läkare i länet framöver om ett förslag från den styrande majoriteten (S+M) inom Region Jämtland Härjedalen genomförs.

Patientavgifterna inom primärvården som i dag är 100 kronor för besök hos distriktssköterska och 150 kronor för läkarbesök ska enligt förslaget höjas till 300 kronor.

Kostnaden för besök hos akutsjukvården föreslås höjas från 300 till 400 kronor.

Många länsbor har reagerat på de höjda avgifterna.

– Det tycker jag inte om. Det kostar tillräckligt idag, säger Margareta Nilsson.

– Händer det något så blir det kostsamt. Jag ramlade och bröt handleden på blanka isen. Det var kostsamt och sen sjukgymnast på det. Ska nu avgifterna höjas så får jag hålla mig på benen i vinter, säger Margareta Nilsson.

Vad tror du det kan bli för konsekvenser?

– Det kanske blir att folk drar sig för att gå till doktorn om dom en liten krämpa. Och sen så förvärras skadan, säger Margareta.

Men alla länsbor är inte missnöjda med förslaget.

– Det kan kanske behövas med tanke på ekonomin i kommunen. Dom som har sämre ekonomi kanske tycker det är onödigt dyrt men för dom flesta tror jag det fungerar, säger Håkan Olsson.

Även åldern för avgiftsfri vård föreslås sänkas från 20 till 18 år. Ett förslag som vänsterpartistiska oppositionsrådet MonaLisa Norrman är emot.

– Det är det allvarligaste. Det finns ungdomar som ofta går till doktorn. För dom familjerna kan det här betyda ända upp till 2 700 kronor mer i en smäll, säger hon.

 Ungdomspsykiatrin kommer däremot ha fortsatt avgiftsfri vård upp till 23 år.

Högkostnadsskyddet ska lämnas orört på 1 100 kronor. Dessutom ska man utan kostnad kunna dela upp avgifterna på flera betalningar.

Regionen räknar med att dra in över 20 miljoner kronor per år på höjningarna. I dag har Regionen ett totalt underskott på runt 600 miljoner kronor.

– Gör vi ingenting kommer det här underskottet att skena. Då riskerar vi hela vår sjukvård som vi har i länet. Så det är ett allvarligt läge, säger Christer Siwertsson, regionsråd (M)

Länet kommer i och med förändringarna att ha bland de högsta vårdavgifterna i landet.

– Dom här avgifterna som vi betalar idag har varit likadana sen 2001, säger Christer Siwertsson.

Höjningarna kommer tidigast att träda i kraft april 2016 om förslaget röstas igenom. Regionstyrelsen tar beslut i december, regionfullmäktige i februari.