Frivilligorganisationer

Missing People finner många nya medlemmar i länet

Intresset för att ställa upp och hjälpa till vid sökinsatser för att hitta försvunna personer är större än någonsin.

Här i länet har omkring 800 frivilliga anmält sig som medlemmar eller registrerat sig i organisationen Missing Peoples skallgångsregister.

Nästa vecka ordnar Missing People en informationsträff för alla volontärer i Östersund där organisationens representanter i länet finns på plats.

I hela landet har Missing People 42.000 frivilliga som kan hjälpa till vid sökinsatser för att hitta försvunna personer.