Flyktingmottagning

Boende för flyktingbarn byggs i Myrviken

Det kommer att byggas ett helt nytt boende för ensamkommande flyktingbarn i Myrviken i Bergs kommun.

Det kommunala bostadbolaget valde Myrviken eftersom bolaget redan äger mark där och att det är nära till skola, fritidsaktiviteter och lokaltrafik.

Det säger Sven-Erik Freskgård, fastighetschef Bergs Hyreshus AB. Det aktuella markområdet ligger strax bakom brandstationen i Myrviken.