(Ben)brottsstatistik

Färre benbrott på grund av halka i landet

Antalet halkolyckor bland gångtrafikanter har varit närmast oförändrat i länet - men minskat i landet - de senaste två åren.

2014 lades 85 personer i länet in på sjukhus efter att ha ramlat på is eller snö. 2013 var det 79 personer.

Totalt fick drygt 1 800 personer i landet vårdas på sjukhus efter att ha fallit på is och snö förra året, vilket är den lägsta siffran sedan 2001.

Det visar Socialstyrelsens siffror.