Imamrättegången

Direktrapportering från Imamrättegången - dag 1

P4 Jämtland har under hela måndagen rapporterat direkt från rättegången mot den uzbekiske man som misstänks ha försökt skjuta ihjäl imamen Obid Nazarov i Strömsund 2012.

P4 Jämtland: Klockan 10 inleds rättegången i Östersunds Tingsrätt mot den uzbekiske man som misstänks för mordförsök på den regimkritiske uzbekiske imamen Obid Nazarov i Strömsund 2012.

09:23, 23 November 2015

P4 Jämtland: Det är extra säkerhetskontroller vid inpassering i Östersunds Tingsrätt i samband med dagens rättegång liksom extra vakter och flera poliser på plats.

10:22, 23 November 2015

P4 Jämtland: Efter viss försening har rättegången nu inletts och åklagare Krister Petersson börjar med sin sakframställan.

10:23, 23 November 2015

P4 Jämtland: Åklagaren menar att den åtalade 37-åringen är den person som 22 februari 2012 försökte mörda den regimkritiske uzbekiske imamen Obid Nazarov genom att skjuta honom i huvudet. Försvarsadvokaten Jorge Concha säger att den åtalade mannen förnekar brottet.

10:27, 23 November 2015

P4 Jämtland: Rättegången som inleds i dag leds av domare Göran Ingebrand. Rättegången kommer att pågå flera dagar denna vecka och i dag är det yrkanden och sakframställning som kommer att göras.

10:29, 23 November 2015

P4 Jämtland:
Nu ger Krister Petersson - som är chefsåklagare vid den Internationella åklagarkammaren i Stockholm - en bakgrund om läget i Uzbekistan och hur imamen sågs som starkt regimkritisk där.

10:31, 23 November 2015

P4 Jämtland: Han menar att Nazarov hade starkt stöd hos folket och därför uppfattades som ett hot för regimen i Uzbekistan.

10:32, 23 November 2015

P4 Jämtland: Åklagaren menar att Nazarov efter en tid tvingades fly landet och 2006 kom han till Sverige och jämtländska Strömsund.

10:35, 23 November 2015

P4 Jämtland: Uzbekiska myndigheter anklagade Nazarov för att vara farlig, bland annat att han skulle ligga bakom en blodig händelse där flera bilbomber dödade och skadade många människor, berättar åklagaren i den bakgrund han ger till vad som senare hände i Strömsund.

10:46, 23 November 2015

P4 Jämtland:
Krister Petersson säger också att förundersökningen visar att den uzbekiska regimen på flera sätt kränker de mänskliga rättigheterna och ger olika exempel på det, t ex tortyr liksom fängslande av regimkritiker.

10:48, 23 November 2015

P4 Jämtland: "Uzbekistan uppdragsgivare?" Är överskriften på det dokument som åklagaren nu visar på storbildsskärm i rättegångssalen. Där beskriver han bla sina försök att vid flera gånger få svar på frågor från den uzbekiska regimen.

10:50, 23 November 2015

P4 Jämtland: Åklagaren har försök att få hjälp från flera håll för att få svar på sina frågor till myndigheter i Uzbekistan - bla Interpol och svensk ambassadör - utan egentliga resultat. Han menar att Uzbekistan vägrat hjälpa till att skapa klarhet i brottsutredningen.

10:54, 23 November 2015

P4 Jämtland:
Åklagare Krister Petersson menar att de uzbekiska myndigheternas vägran att besvara frågor är en av flera saker som kommit fram i brottsutredningen som pekar på att mannen som misstänks ha skjutit Nazarov gjorde det på uppdrag av Uzbekistan.

10:57, 23 November 2015

P4 Jämtland: Nu berättar åklagaren om kontakter via datorer och telefoner i slutet av januari 2012 som visar på förberedelser för mordförsök på imamen Nazarov i Strömsund i februari. Konversationer i vilken den åtalade 37-åringen var delaktig enligt åklagaren.

11:04, 23 November 2015

P4 Jämtland: Kort paus nu i förhandlingen i Östersunds Tingsrätt. De många åhörarna - alla stolar i salen är fyllda - går ut i foajén en stund.

11:06, 23 November 2015

P4 Jämtland: Förhandlingarna i rättegången om imamdådet i Strömsund 2012 återupptas nu efter paus.

11:30, 23 November 2015

P4 Jämtland: Åklagare Krister Petersson menar att den misstänkte 37-åringen haft hjälp av ett uzbekiskt par i Sverige för att förbereda dådet. Åklagaren hänvisar till bensinkvitton, bilhyra, kontroll av mobiltrafik mm hur de rest dit och sedan rört sig i Strömsunds samhälle bla i området nära brottsplatsen.

11:36, 23 November 2015

P4 Jämtland: Trots försök att i brottsutredningen bevisa att även den åtalade 37-åringen varit i Strömsund samtidigt som paret i slutet av januari lyckades man inte få bevis för det. Däremot är det klart att den misstänkte kom till Sverige 4 februari och att han då ringde till paret samt hyrde en bil i eget namn på Arlanda, berättar åklagare Krister Petersson.

11:45, 23 November 2015

P4 Jämtland: Att den misstänkte fanns i Strömsund 5 februari bevisas via övervakningskamera på en livsmedelsaffär där samt att hyrbilen blivit sedd i närheten av moskén i Strömsund, säger Petersson.

11:46, 23 November 2015

P4 Jämtland: Åklagaren fortsätter att berätta att den misstänkte åkte till Stockholm några dagar för att sedan resa vidare med färja till Riga. Petersson menar att han troligen då åker till Ryssland för att sedan återvända till Sverige och Stockholm igen den 15 februari. Hans medhjälpare har då hjälpt honom att hyra en ny bil, enligt åklagaren som styrker sin berättelse med hjälp av passagerarlistor och den misstänktes användning av kontokort och hans mobiltelefontrafik som visar att han rört sig österut i Lettland tills dess att hans mobiltelefon försvinner ur det lettiska telefonnätet.

11:52, 23 November 2015

P4 Jämtland: Den 12 februuari kan man via översättning av den misstänktes sms-trafik konstatera att han inom några dagar avser att resa tillbaka till Sverige, säger åklagaren. Petersson säger att den misstänkte hävdar att hans mobiltelefontrafik vid tidpunkten gjordes i syfte att söka uppehållstillstånd i Sverige, men åklagaren menar att den var kopplad till planeringen inför dådet mot imamen i Strömsund.

11:58, 23 November 2015

P4 Jämtland: Åklagare Krister Peterson visar sedan med hjälp av hur man följt den misstänktes mobiltelefons rörelser hur han passerat upp genom Jämtland till Strömsund för att sedan åter vända ned till Stockholm.

12:02, 23 November 2015

P4 Jämtland: Åklagaren berättar också om en annan mobiltelefon som använts av den misstänkte och hur den använts på olika platser - Östersund, Strömsund, Söderhamn och sedan i Stockholm den 17 februari.

12:05, 23 November 2015

P4 Jämtland: Nu är det lunchuppehåll i tingsrättsförhandlingen i Östersund. Rättegången fortsätter kl.13.30.

12:06, 23 November 2015

P4 Jämtland: Rättegången fortsätter efter lunchuppehållet. Åklagare Krister Petersson fortsätter att berätta om vad den misstänkte gjorde och var han höll till dagarna före dådet i Strömsund.

13:40, 23 November 2015

P4 Jämtland: Han berättar bla att den misstänkte bodde några dagar på vandrarhem i Östersund, att han köpte en ryggsäck i en sportbutik i staden 19 februari, att han fastnade på bild i en övervakningskamera i en livsmedelsaffär i Östersund. Han checkade ut från vandrarhemmet 20 februari.

13:44, 23 November 2015

P4 Jämtland: Från 21 februari finns den misstänktes telefon i Strömsund och en röd bil liknande den hyrbil han använde enligt åklagaren obseverades av ett vittne i närheten av Nazarovs bostad.

13:45, 23 November 2015

P4 Jämtland: På dagen för dådet 22 februari ses den misstänkte via övervakningskamera i en livsmedelsaffär i Strömsund vid tiotiden och även ett antal korta samtal görs via hans mobiltelefon strax före och efter kl 12.30 som utpekas som tid för brottet. Samtal kl 12.29 i Strömsund, 12.33 i Hallviken söder om Strömsund och 13.36 i Östersund.

13:48, 23 November 2015

P4 Jämtland: Åklagaren visar nu en bild av den ryggsäck som hittades i närheten av brottsplatsen och liknar den som köptes på sportbutiken i Östersund. I den hittades på flera ställen DNA från den misstänkte liksom den revolver som kopplas till brottet.

13:51, 23 November 2015

P4 Jämtland: Åklagaren berättar vidare att den misstänkte kl 13.58 försökte använda sitt bankkort vid tågstationen i Östersund men det fungerade inte. Efter ett telefonsamtal till Moskva började kortet fungera igen. Hyrbilen återlämnades kl. 14.30. Den misstänkte ses även på en övervakningsfilm på Pressbyrån vid centralstationen i Östersund på eftermiddagen 22 februari men man har inte lyckats hitta någon tågbiljett kopplad till den misstänkte, berättar åklagaren.

13:55, 23 November 2015

P4 Jämtland: Natten mellan 22 och 23 februari tillbringar den misstänkte på ett hotell nära Centralstationen i Stockholm där han fångas på bild via övervakningskamera. Han har där även vissa telefonkontakter med Uzbekistan bla.

13:56, 23 November 2015

P4 Jämtland: Efter Stockholm reser den misstänkte sedan vidare till Malmö 23 februari. Han bokar där via dator en resa från Köpenhamn till Moskva via Tallinn. En biljett han använder och han har sedan dess inte hörts av innan han grips i Moskva i januari 2015, säger Krister Petersson.

13:59, 23 November 2015

P4 Jämtland: Åklagare Krister Petersson fortsätter att beskriva hur man i förundersökningen försökt komma fram till vem den misstänkte mannen egentligen är, men att det inte varit lätt eftersom de uzbekiska myndigheterna inte svarat på hans frågor. Klart är att han har ett uzbekiskt pass.

14:01, 23 November 2015

P4 Jämtland: I utredningen har man t ex försökt ta reda på sanningshalten i en påstådd anställning den misstänkte skulle ha haft i en fotbollsklubb, men har inte fått klarhet i det.

14:05, 23 November 2015

P4 Jämtland: Nu går åklagaren i detalj igenom den misstänktes telefonkontakter med olika personer, bland annat med det uzbekiska par som åklagaren menar har hjälpt honom med planeringen av dådet i Strömsund.

14:06, 23 November 2015

P4 Jämtland: Nu ca 15 minuters uppehåll i förhandlingarna vid tingsrätten i Östersund. Vi fortsätter rapportera efter rasten.

14:10, 23 November 2015

P4 Jämtland: Rättegången om mordförsöket på imamen Obid Nazarov i Strömsund 2012 fortsätter nu efter något förlängd paus. Åklagaren har fortfarande ordet och fortsätter att redovisa sin bevisning.

14:32, 23 November 2015

P4 Jämtland: Han beskriver nu de skador Nazarov fick när han blev skjuten i bakhuvudet i trapphuset till sin bostad i Strömsund 22 februari.

14:34, 23 November 2015

P4 Jämtland: "Skallskadan har varit och är livshotande" citerar Petersson ur läkarutlåtandet och brottsoffret kommer aldrig att bli helt återställd, säger Petersson.

14:36, 23 November 2015

P4 Jämtland: Han visar nu bild av den revolver som enligt brottsutredningen användes när Nazarov blev skjuten.

14:37, 23 November 2015

P4 Jämtland: Nu visas bild på flerbostadshuset i Strömsund där Obid Nazarov bodde och i vars trapphus han hittades skjuten ca kl.12.35 den 22 februari 2012. Även bilder på en blodsamling på golvet nedanför trappen visas.

14:43, 23 November 2015

P4 Jämtland: Åklagare Petersson visar nu sammanställningen av de undersökningar som gjorts på brottsplatsen och i närområdet vilka liksom allt annat återfinns i den flera hundra sidor långa förundersökningen.

14:45, 23 November 2015

P4 Jämtland: Han beskriver bland annat hur den misstänkte lämnat brottsplatsen till fots, han berättar om skospår som polisen hittat, hur ryggsäcken med revolvern blivit kvar efter vägen samt om DNA från den misstänkte som säkrats från ryggsäcken mm.

14:52, 23 November 2015

P4 Jämtland: Nu visas bilder av den röda bil - en Volvo av kombimodell - som enligt brottsutredningen är den bil som användes i samband med mordförsöket. Enligt undersökningen har däckspår som hittats i snön nära brottsplatsen i Strömsund samma typ av mönster och storlek som bilens däck.

14:57, 23 November 2015

P4 Jämtland: De DNA-spår som hittats på ryggsäckens axelrem, tandpetare i ryggsäcken, en mobiltelefonladdare, ett örngott i lägenheten den misstänkte hyrde i Strömsund och DNA-spår på handfatet i lägenheten överensstämmer enligt SKL - Statens Kriminaltekniska Laboratorium - med den misstänkte eller en nära släkting till honom, berättar åklagare Petersson.

15:03, 23 November 2015

P4 Jämtland: Åklagaren berättar vidare om hur fingeravtryck på hyreskontraktet till lägenheten i Strömsund samt på handfatet i densamma enligt undersökning som gjorts överensstämmer med den misstänkte.

15:09, 23 November 2015

P4 Jämtland: Nu visas en lång förteckning över hur ett kontokort som kopplas till den misstänkte använts i Sverige från 6 februari 2012. Där kan man följa hur den misstänkte rört sig på olika platser i landet, säger Petersson, hur han handlat med kortet, hyrt bil osv.

15:12, 23 November 2015

P4 Jämtland: Nu visas för rätten olika bilder från Strömsund - bland annat från området kring brottsplatsen.

15:21, 23 November 2015

P4 Jämtland: Åklagaren fortsätter redovisa sin bevisning i målet. Han har bla beskrivit att undersökningen inte lyckades säkra DNA på den revolver som kopplas till mordförsöket eller de patroner och tomhylsor som hittades.

15:23, 23 November 2015

P4 Jämtland: Den misstänkte sitter med under dagens förhandling och har en tolk som hela tiden översätter för honom vad som sägs. Även den skjutne imamens son David Nazarov sitter med i rätten, vid åklagarens bord.

15:28, 23 November 2015

P4 Jämtland: Nu blir det en paus igen

15:31, 23 November 2015

P4 Jämtland: Rättegången fortsätter efter paus. Åklagare Krister Petersson fortsätter att gå igenom mer i detalj när och var den misstänkte använt mobiltelefon vid tiden före, under och efter det brott han misstänks för - försök till mord på Obid Nazarov.

16:02, 23 November 2015

P4 Jämtland: Åklagare Petersson försöker nu i detalj visa på hur den misstänkte mannens telefonkontakter med olika nummer i bla Sverige, Uzbekistan och Ryssland kan koppla honom till olika platser och till det mordförsök han misstänks för.

16:16, 23 November 2015

P4 Jämtland: Petersson hävisar hela tiden till olika sidor och punkter i den digra förundersökningen.

16:18, 23 November 2015

P4 Jämtland: Några av åhörarna har vid det här laget lämnat rättssalen men de allra flesta sitter kvar och lyssnar intresserat på åklagarens redogörelse. Utan att ha kollat av med samtliga är bedömningen att större delen av åhörarskaran har koppling till Uzbekistan.

16:21, 23 November 2015

P4 Jämtland: Nu visar åklagaren på storbildsskärm i rättssalen ett dokument som visar uzbekiska myndigheters kontakt med Interpol där brottsoffret Obid Nazarov anklagas för att vara terrorist misstänkt för ett terrordåd - bilbomber i Uzbekistans huvudstad Tasjkent som dödade och skadade många. Åklagaren har ju före rättegången gått ut med att han vill visa på att den misstänkte var utsänd som torped på uppdrag av Uzbekistan som såg imamen Nazarov som ett hot mot den rådande regimen där.

16:32, 23 November 2015

P4 Jämtland: Enligt planen ska dagens förhandlingar snart avslutas. Åklagare Krister Petersson går nu igenom fler detaljer som redovisas i förundersökningsprotokollet. P4 Jämtland avslutar dagens direktrapportering här. Rättegången fortsätter i morgon då bland annat den skjute imamen Obid Nazarovs son ska höras i rätten liksom den misstänkte. Fortsätt följa vår rapportering på sajten och i radion i morgon alltså. Tack för i dag!

16:41, 23 November 2015

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista