Imamrättegången

Direktrapportering från Imamrättegången - dag 2

P4 Jämtland rapporterar direkt från rättegången mot den uzbekiske man som misstänks för mordförsök på imamen Obid Nazarov i Strömsund 2012.

Lotta Löfgren: God morgon från Östersunds Tingsrätt!
Dagens förhandling var planerad att starta kl. 9 men istället sitter vi och väntar. Åklagare Krister Petersson har kallat samman ett möte innan han ska avsluta sin sakframställan som inleddes igår (se direktrapporteringen från dag 1).

09:27, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren har sedan vi kommit igång enligt dagens planering ca en timme på sig att slutföra sin sakframställning i målet som gäller försök till mord på den uzbekiske imamen och regimkritikern Obid Nazarov. Den religiöse ledaren sköts i huvudet i trappuggången till sitt hem i Strömsund den 22 februari 2012.

09:30, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Imamen överlevde men blev svårt skadad och vårdas nu på hemlig ort. Den som misstänks för mordförsöket är en 37-årig man med uzbekiskt pass som åklagaren och svensk polis förgäves försökt få reda på mer om under utredningens gång, bland annat har uzbekiska myndigheter varit ovilliga att hjälpa till att svara på frågor från Sverige. Det är en av orsakerna som Krister Petersson menar visar på att den misstänkte var utsänd på uppdrag av Uzbekistan.

09:34, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Under gårdagens förhandling lade åklagaren fram bevis på att den misstänkte mannen befann sig i Strömsund i norra Jämtland både en tid före samt under brottet. Man har bland annat knutit mannen via DNA till den ryggsäck som hittades en bit från brottsplatsen - en ryggsäck som bland annat innehöll den revolver som åklagaren menar användes att skjuta imamen med.

09:40, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Säkerheten här vid tingsrätten i Östersund är förstärkt under rättegången med säkerhetsbåge vid ingången och kontroll av kläder, saker och väskor som förs in. Flera vakter och extra poliser finns på plats i dag som i går.

09:42, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Under gårdagen var rättssalen helt fylld av intresserade åhörare och media, i dag känns det som om det är något färre som väntar i foajén. Jag har talat med flera exiluzbeker som finns på plats och de berättar att det bland uzbeker i Sverige är mycket stort intresse för rättegången och att de har samlats här från olika platser i Sverige för att delta vid förhandlingarna.

09:45, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Nu blir vi insläppta i rättssalen, återkommer strax med fler rapporter.

09:45, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Först ska alltså åklagare Krister Petersson fortsätta och avsluta sin sakframställning, därefter kommer imamen Obid Nazarovs son David att höras och senare i dag även den misstänkte.

09:52, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Just nu resonerar domare Göran Ingebrand med målsägandebiträdet Johan Rainer om möjligheten att ha en separat förhandling i skadeståndsdelen eftersom det är väldigt många poster där bl a beroende på vårdkostnader. Det beslutas att ta ställning till hur det blir med det i senare skede, just nu görs ingen förändring.

09:55, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Vid samma bord som åklagare Krister Petersson sitter målsägandebiträdet Johan Rainer och imamens son David Nazarov. Vid den åtalades bord sitter även hans försvarsadvokat Jorge Concha och en tolk.

09:59, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Nu fortsätter åklagaren sin sakframställning och inleder med repris av en bit ur ett uzbekiskt TV-program där brottsoffret Obid Nazarov utpekas som terrorist. Den filmen använder åklagaren för att visa på att Uzbekistan såg imanen som ett hot och därmed skulle ha intresse av att han undanröjdes. Åklagaren menar alltså att den misstänkte mannen är en torped som utfört mordförsöket på uppdrag av diktaturregimen i Uzbekistan.

10:03, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Gårdagens förhandling avslutades med att åklagaren i detalj redovisade det han tidigare under dagen sagt om mobiltelefontrafik, bilder från övervakningskameror, kontokortstransaktioner, bilhyra osv som visar på att den misstänkte befunnit sig på olika platser i Sverige i februari 2012 och i att han var i Strömsund när imamen Obid Nazarov blev skjuten. Han fortsätter nu med denna detaljredovisning av det han menar pekar på att den misstänkte först var i Sverige för att förbereda brottet och senare för att utföra det han står åtalad för.

10:07, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Det är som jag trodde tidigare färre åhörare i rättssalen idag - nästan bara halvfullt på de stolar som finns utställda. Däremot är det förstärkt säkerhet vid den åtalades bord i dag. Han bevakas av tre anställda från Kriminalvården istället för endast en inne i rättssalen i går. Det är sannolikt kopplat till att han själv ska förhöras senare i dag.

10:15, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Nu visas bilder från övervakningskameran på centralstationen i Östersund som bla visar att den misstänkte på eftermiddagen 22 februari 2012 - alltså den dag som Obid Nazarov blev skjuten i huvudet kl. 12.30 i Strömsund - besöker Pressbyrån och bla köper en dricka och kort för att kunna surfa på Internet vilket han sätter sig och gör där enligt åklagaren. Före det har han av någon anledning hyrt en förvaringsbox på tågstationen.
Brottsutredningen har inte kunnat presentera någon tågbiljett som den misstänkte köpt men han reser i vart fall därifrån till Stockholm där han övernattar på hotell. Vidare dagen därpå med tåg till Malmö.

10:28, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Den misstänkte köper i Malmö den 23 februari - dagen efter skotten i Strömsund - en biljett för att från Köpenhamn ta sig till Moskva via Tallinn. Det är det sista spåret av den misstänkte innan han försvinner ut från Sverige, säger åklagare Krister Petersson som där avslutar sin sakframställning.

10:33, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Målsägandebiträdet Johan Rainer tar nu vid i rättssalen och ger oss en teaser inför vidare förhandling när han berättar att han kommer att redovisa att imamen Obid Nazarov några dagar innan han blev skjuten hade fått indikationer från Uzbekistan på att man där kände till vart han bodde i Sverige.

10:36, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Johan Rainer säger också till rätten att han vill att rätten hör imamens son David Nazarov bakom stängda dörrar eftersom man kommer att gå in på brottsoffrets hälsotillstånd men också pga hotbilden mot Obid Nazarov. Imamen lever på hemlig ort och målsägandebiträdet vill inte riskera att hans bostadsort röjs.

10:40, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Domare Göran Ingebrand överlåter därmed ordet till den misstänktes försvarsadvokat för att han ska få presentera försvarets del innan det eventuellt blir beslut om stängda dörrar när David Nazarov ska höras.

10:43, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Försvarsadvokaten Jorge Concha berättar att den misstänkte mycket riktigt åkte till Sverige men att det inte var för att utföra något brott utan för att hjälpa till att leta reda på en person som var skyldig pengar.Han såg det hela som en möjlighet att komma ut och resa.
Att han uppgav falska hemadresser i samband med sin vistelse i Sverige - vilket åklagaren tagit upp i sin sakframställning - berodde på att han inte ville riskera att få böter för eventuell fortkörning i Sverige, förklarar försvarsadvokaten.

10:44, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade kommer senare i dag att berätta mer om varför han åkte till Sverige och Strömsund och vad han egentligen gjorde där, säger försvarsadvokaten.

10:48, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Nu blir det paus och domstolen kommer under den att fatta beslut om begäran om stängda dörrar när imamens son David Nazarov ska höras. Vi återkommer om en stund.

10:49, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Vi fick besked om att bara parterna kallas till fortsatt förhandling en stund framöver - stängda dörrar alltså efter begäran från målsägandebiträdet. Framförallt med hänsyn till att man kommer att prata om brottsoffrets hälsotillstånd. Vi återkommer med vidare rapportering så snart möjligt men det kan dröja till efter lunchuppehåll.

11:35, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Förhandlingen har nu lunchuppehåll till kl.13.15 får vi just veta. Vi återkommer med mer rapportering då.

11:47, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Nu närmar sig klockan 13.15 då det är sagt att förhandlingarna i rättegången mot den man som misstänks ha försökt mörda den uzbekiske imamen Obid Nazarov ska fortsätta. Åhörare och media måste åter gå igenom noggrann säkerhetskontroll vid ingången till tingsrätten i Östersund.

13:14, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagare Krister Petersson sitter i en soffa och pratar med en av de poliser som varit med i brottsutredningen och försvarsadvokaten Jorge Concha står också och pratar med folk.

13:16, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Meningen är att det nu ska vara öppen förhandling igen efter att man bakom stängda dörrar hört imamens son David Nazarov före lunch om hans fars hälsotillstånd. Då fick bara parterna vara närvarande men innan vi övriga fick lämna tingssal nr 1 så berättade målsägandebiträdet Johan Rainer att han yrkar på en ersättning med 200 000 kronor för kränkning.

13:20, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Det känns som om förhandlingarna har blivit lite försenade, men meningen är att vi under eftermiddagen ska få höra den åtalade 37-årige mannen själv förklara sin resa till Sverige och Strömsund. Hans försvarare Concha sa som vi rapporterade tidigare att det var för att hjälpa till att indriva en skuld till en annan person, en man i Moskva, som han åkte till Sverige och ingenting annat.

13:23, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Nu börjar förhandlingen igen. Domaren Göran Ingebrand bekräftar misstankarna om att förhandlingarna är försenade.

13:27, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Nu ska imamens son David Nazarov höras.

13:28, 24 November 2015

Lotta Löfgren: David Nazarov säger att han och familjen är väldigt tacksamma för att det nu kommit så långt som till rättegång efter det som hänt.

13:30, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagare Krister Petersson ber honom berätta lite om bakgrunden och vilken roll hans far imamen Obid Nazarov spelat i Uzbekistan och vilken betydelse han haft där.

13:31, 24 November 2015

Lotta Löfgren: David Nazarov berättar att hans far varit en viktig religiös ledare men att det med tiden blev allt svårare förhållanden i Uzbekistan och orättvisor mot honom. Imamen tyckte inte att staten respekterade religionsfriheten bekräftar han på direkt fråga från åklagaren.

13:33, 24 November 2015

Lotta Löfgren: David berättar om människor som fängslats och dödats för sin religions skull eller för sina politiska åsikter. Han säger att hans far däremot aldrig var med i någon religiös eller politisk organisation utan höll sig till att predika sin religion.

13:36, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Min far var en självständig iman, säger David Nazarov.

13:37, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Imamen blev känd för att han kämpade för yttrandefrihet och religionsfrihet och han såg sig som oberoende, berättar David Nazarov.

13:43, 24 November 2015

Lotta Löfgren: "Säkerhetstjänsten i Uzbekistan var väldigt aktiv och det var inte ovanligt att de kom på besök till min far", berättar David. Efter fredagspredikningarna kom de och ställde frågor om vad han sagt och ställde krav på vad han skulle säga i sina predikningar, fortsätter han.

13:46, 24 November 2015

Lotta Löfgren: "Min far försökte hela tiden göra rätt enligt lagen", säger David Nazarov. Han hade hjälp av advokater och det var därför han kunde undvika att bli tvångsförflyttad från sin bostad i huvudstaden Tasjkent till någon mindre ort där han inte skulle få lika mycket uppmärksamhet, berättar David Nazarov.

13:48, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Med tiden upplevde de det mer och mer hotfullt och började tänka på att lämna landet för att inte riskera livet, säger han.

13:48, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Det var i samband med att imamen 1996 fick sluta sitt jobb i moskén där han predikat. När imamen 1998 kände att risken för att fängslas var stor valde han att gömma sig på hemlig ort.

13:52, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Uzbekiska myndigheter försökte ta reda på var imamen hade gömt sig och i samband med det förhördes t ex en bror till David som man försökte tvinga att berätta var imamen fanns, men han visste liksom övriga familjen inte det så han hade inget att berätta, berättar David.

13:54, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Obid Nazarov hade begett sig till Kazakstan som han ansåg något säkrare än Uzbekistan.

13:54, 24 November 2015

Lotta Löfgren: David berättar att han delvis var med sin far i Kazakstan och han fanns där även några år senare när uzbekiska myndigheter hade fått reda på att han var där. Efter att de varit nära att gripas i sin bostad en natt valde de att söka hjälp hos FN för att kunna fly, berättar David.

13:58, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Det var då de fick hjälp att komma till Sverige och efter ett tag anslöt även resten av familjen från Uzbekistan med FN:s hjälp, berättar David Nazarov.

13:58, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar om vad David känner till om terrorattentatet 1999 som uzbekiska myndigheter anklagar hans far Obid Nazarov för att ligga bakom. Många människor omkom och skadades i samband med detta attentat. David Nazarov menar att uzbekiska myndigheter liksom vid andra tillfällen använde detta attentat för att försöka anklaga oliktänkande för hemska dåd. Det har inte presenterats något som helst som skulle bevisa att han var ansvarig, säger han. De använder det här som ett hjälpmedel att anklaga honom och för att kunna efterlysa honom internationellt, för att kunna gripa honom, säger David Nazarov.

14:02, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Det finns inga bevis på att det skulle vara sant. Det är bara ett av många exempel på hur man försöker komma åt oliktänkande i Uzbekistan, säger han.

14:03, 24 November 2015

Lotta Löfgren: I Sverige kom familjen först till Hällefors i Värmland, berättar David Nazarov. Efter ett år - 2007 - flyttade man till Strömsund i norra Jämtland, säger han.

14:05, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Även i exil fortsatte imamen Obid Nazarov att vara inflytelserik i sitt hemland, berättar hans son David på fråga från åklagaren. Hans budskap, predikningar och böcker spreds via Internet och massmedia, berättar sonen.

14:10, 24 November 2015

Lotta Löfgren: "Det fanns ett stort intresse av att komma åt min far", säger David Nazarov.

14:11, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren vill nu hoppa fram i tiden till våren/försommaren 2011.

14:12, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Då fanns en rörelse, en organisation som försökte ena exiluzbeker mfl för att kämpa för frihet och bilda en ny nation. "Men min far var tydlig med att han inte var del av den organisationen, även om han sa att han stödde den", berättar David.

14:14, 24 November 2015

Lotta Löfgren: David Nazarov berättar om en man som var frihetskämpe och grundare av organisationen som kämpade för frihet i Uzbekistan. Han dödades vid ingången till sin lägenhet i Ryssland, sköts till döds, berättar David.

14:16, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Uppgifter sade att denne man sågs som ett hot mot Uzbekistan vilket man hade gått ut med innan han dödades, berättar David.

14:17, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Familjen Nazarov fick snabbt besked om att detta hänt och kontaktade säkerhetstjänsten/SÄPO i Sverige eftersom de också kände ett hot på liknande sätt.

14:18, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Nu har åklagaren fört över förhöret till händelserna i Strömsund i samband med att imamen Obid Nazarov sköts.

14:25, 24 November 2015

Lotta Löfgren: I det bostadsområde där familjen bodde fanns en lokal som användes som moské alldeles i närheten. David Nazarov berättar att hans far var på väg till moskén ca kl. 12.25-12.27 den 22 februari 2012. Det var tid för bön i moskén kl.12.30.

14:29, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Bara några minuter senare, strax efter halv ett, hittade ett barnbarn imamen liggande i trappuppgången.

14:30, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Efter ytterligare några minuter - ca.12.40 enligt åtalet - kom David Nazarov själv dit och såg sin skjutne far.

14:31, 24 November 2015

Lotta Löfgren: - Jag ser en massa blod på golvet, min far som ligger på golvet och.....(lång tystnad)...jag tog hand om honom.

14:33, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Här blir David Nazarov alldeles tyst och är helt klart väldigt gripen av situationen och att återuppleva händelserna den dag hans far blev skjuten. Domare Göran Ingebrand väljer att ta en paus i förhandlingarna.

14:34, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Vi återkommer med vidare rapporter om en stund efter pausen.

14:35, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Nu fortsätter vi igen efter pausen i förhöret med David Nazarov.

14:51, 24 November 2015

Lotta Löfgren: David Nazarov berättar hur han försöker ta hand om sin far som ligger på golvet och hur folk strömmar till. Några försöker lägga förband om hans blodiga huvud.

14:53, 24 November 2015

Lotta Löfgren: David berättar hur han håller sin fars huvud i sina händer och att blodet rinner från bakhuvudet och även från en svår skada i pannan.

14:53, 24 November 2015

Lotta Löfgren: "När jag höll i huvudet kände jag med min högra hand en massa blod komma ur hans bakhuvud", berättar David.

14:54, 24 November 2015

Lotta Löfgren: "Det är en väldigt dramatisk situation och alla är i chock", berättar han.

14:54, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Hemtjänstpersonal som är på plats försöker förbinda huvudet och "när de gör det lindar de även först om min hand som håller i huvudet", säger David Nazarov.

14:55, 24 November 2015

Lotta Löfgren: "Jag försöker i situationen då direkt tänka på min pappa" säger David Nazarov men det finns även funderingar och oro för omständigheterna och det hot de upplever och vad som skulle ha kunnat ske, berättar han vidare som svar på åklagarens frågor om vad han tänkte på vid tillfället.

14:56, 24 November 2015

Lotta Löfgren: David Nazarov berättar att han hade viss kontakt med sin far till en början eftersom Obid Nazarov då fortfarande var vid medvetande.

14:57, 24 November 2015

Lotta Löfgren: David Nazarov säger att han inte uppmärksammade några främmande personer som han kunde koppla till det som hänt.

14:57, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagare Krister Petersson avslutar sin del av förhöret och domaren överlämnar ordet till målsägandebiträdet, advokaten Johan Rainer.

15:01, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Johan Rainer frågar om det i Uzbekistan väckts åtal mot imamen Obid Nazarov nån gång och då svarar sonen David att man försökt men ej kunnat hitta några bevis för att han gjort något brottsligt.

15:02, 24 November 2015

Lotta Löfgren: David Nazarov berättar också om påtryckningar mot släktingar i Uzbekistan, för att få imamen att sluta med sina predikningar, något som bland annat hans farmor utsattes för.

15:04, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Advokat Rainer frågar även när familjen senast innan händelsen i Strömsund varit i kontakt med SÄPO för att berätta att de kände sig hotade och då svarar David Nazarov att det var några månader tidigare, i samband med att företrädaren för frihetsorganisationen blev skjuten vid sin bostad i Ryssland.

15:09, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Rainer frågar nu om David Nazarov känner igen den åtalade som han nu ser i rättssalen.

15:10, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Han berättar då om en man han såg en kväll när det varit ett möte i närheten av pappans lägenhet. David hade följt sin pappa hem via en källargång som förbinder husen inomhus. Då såg han en man som stod utanför pappans trappingång, vid dörren och pratade i telefon.

15:14, 24 November 2015

Lotta Löfgren: "Då såg jag hans ansikte" säger David Nazarov. Han säger att han blev lite tveksam till vem det var, om det kunde vara någon som hörde till hemtjänsten eller inte. Eftersom han inte då kände sig säker på att mannen kunde vara ett hot utan bara 50/50 som han uttrycker sig, rapporterade han det inte till polisen då.

15:17, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Efter att hans far blev skjuten känner han sig säker på att det var den åtalade han såg på bara 1-2 meters håll den kvällen.

15:18, 24 November 2015

Lotta Löfgren: "Det var den här mannen som stod utanför porten, säger han.

15:18, 24 November 2015

Lotta Löfgren: "Är du helt säker?" frågar advokat Rainer. "Ja", svarar David Nazarov.

15:19, 24 November 2015

Lotta Löfgren: David Nazarov säger att när han första gången såg en bild av den misstänkte mannen kände han igen honom direkt. Han kopplar också ihop det med en bil, en röd Volvo, som han sett stå felparkerad i området.

15:22, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalades försvarsadvokat Jorge Concha ställer nu frågor till David Nazarov - om imamen gick själv till moskén den dag han blev skjuten, om andra släktingar bodde i samma hus som pappan bodde i, vilka släktingar som fanns i området osv - frågor för att han ska kunna orientera sig bättre, verkar det som.

15:26, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Nu frågar Concha om förklaring till olika grenar inom Islam som finns i Uzbekistan och David Nazarov förklarar lite kort om vad de står för utifrån vad han känner till.

15:29, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Försvarsadvokaten frågar nu om när David Nazarov först berättade för polisen att han sett den misstänkte vid sin pappas hus. David Nazarov svarar att han gjorde det efter att han sett förundersökningen första gången.

15:30, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Försvarsadvokaten Jorge Concha säger att han inte sett i handlingarna att David Nazarov säger sig ha sett den misstänkte där.

15:32, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Concha säger vidare att det finns andra saker som David Nazarov sagt nu som inte stämmer med vad han uppgett i polisförhör enligt förundersökningen. David Nazarov håller inte med om det.

15:34, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Jorge Concha leder in förhöret på en man som vid tillfället bodde i närheten av imamen och som var en av de som snabbt kom till platsen efter att imamen hittades skjuten.

15:39, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Denne man har David Nazarov i förhör beskrivit som att han reagerade lugnt på den dramatiska händelsen, säger Concha och läser upp en bit av förhöret ur förundersökningen. "Han har heller inget alibi", konstaterar Concha.
David Nazarov säger att han inte kan redogöra i detalj för hur andra uppfattade situationen.

15:44, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Nu tar rätten en paus igen och förhandlingarna fortsätter efter pausen.

15:44, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Nu är förhandlingen igång och det blir förhör med den misstänkte, den 37-årige man som står åtalad för mordförsök på imamen Obid Nazarov.

16:16, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Han får först berätta lite fritt säger domare Göran Ingebrand och den misstänkte berättar då att han är född i Ukraina men nästan hela sitt liv bott i Uzbekistans huvudstad Tasjkent där han haft en bra uppväxt.

16:18, 24 November 2015

Lotta Löfgren: "Vi har aldrig gått hungriga, vi har alltid haft ett tryggt liv", säger han via sin kvinnliga tolk. Han vill poängtera att det inte pågår något krig i Uzbekistan utan att man där kan gå ut när som helst på dygnet och känna sig trygg,

16:20, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Han säger vidare att han aldrig varit intresserad av politik och att han inte kände till något om imamen Obid Nazarov innan sin resa till Sverige. Han har efter det hört både positivt och negativt om imanen.

16:22, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Han poängterar återigen att han aldrig intresserat sig för politik och idag har det sagts mycket här i rättssalen om hur imamen förföljts av uzbekiska myndigheter, säger han via tolken.

16:23, 24 November 2015

Lotta Löfgren: "Hade de varit ute efter att mörda honom hade de väl kunnat skicka någon att göra det i Kazakstan", säger han och menar att det inte verkar rimligt att vänta tills han kom till Sverige. Hans egen uppfattning är att staten Uzbekistan inte kan ha varit inblandad i mordförsöket säger han.

16:24, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Han berättar vidare om varför han åkte till Sverige, det var kopplat till en vän, säger han. En vän sedan flera år som visste att den åtalade var intresserad av att flytta med sin familj till något annat land och därför erbjöd sig att hjälpa honom med det. Det enda den åtalade behövde göra i gengäld vara att hjälpa till med att driva in en skuld.

16:28, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Då den åtalade sa att han inget visste om Sverige sa vännen att han inte skulle vara orolig eftersom han hade en syster som skulle hjälpa honom där.

16:29, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade berättar att hans uppdrag var att driva in en stor summa pengar som en person från uzbekistan var skyldig. Han åkte först till Sverige för att försöka hitta denne utan att lyckas, trots att han fick hjälp av sin väns syster i Sverige. Då talade de om behovet av att han kanske skulle behöva åka tillbaka till Sverige senare.

16:32, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Han berättar om att det var besvärligt för honom att få tillstånd att resa ut ur Uzbekistan den följande gången, gränspolisen sa att hans pass inte gällde för det. Han fick ansöka om nytt pass.

16:34, 24 November 2015

Lotta Löfgren: I början av februari 2012 fick han nytt tillstånd att resa ut ur Uzbekistan. Då fick han hjälp av sin väns syster i Sverige att ta reda på adressen till den person som var skyldig pengar. Den åtalade säger att han inte vet hur hon lyckades ta reda på det.

16:35, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Efter att ha landat i Stockholm åkte han norrut i Sverige mot Strömsund, berättar den åtalade.

16:36, 24 November 2015

Lotta Löfgren: "Jag kom till Strömsund och jag körde runt där" berättar han. Han åkte även förbi den adress där den person som var skyldig pengar skulle bo.

16:38, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalades boende i Strömsund hade bokats av hans väns syster, berättar han.

16:38, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Han tänkte att det vore bra att skicka en film från det han sett i Strömsund och det åkte han för att göra från ett internetcafé han hittat i Östersund, berättar han. Men hans vän ville att han tog med filmen till Moskva och det var anledningen till att han skulle åka dit, berättar den åtalade.

16:41, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Han såg det som en trevlig möjlighet att få åka färja, säger han. Resan skulle gå via Riga till Moskva, på färjan träffade han en trevlig person berättar han, och han stannade några dagar i Riga och fortsatte sen till Moskva.

16:43, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Efter att ha varit i Moskva åkte han åter till Sverige via Riga, och väl i Sverige norrut igen för att se sig om i landet, berättar han.Han ville se hur det var att leva och bo i Sverige, säger han.

16:48, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Han hade med sig en present han skulle lämna från sin vän i Moskva till någon i Sverige men när ingen kontaktade honom angående det bestämde han sig för att lämna Sverige. Han vände då tillbaka till Stockholm där han åter träffade den person han mött på färjan mot Riga och då utbytt telefonnummer med.

16:50, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalades vän i Moskva ringde honom i Stockholm och sa att han behövde åka till Östersund igen eftersom någon där väntade på presenten han hade med sig.

16:51, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Han tog därför tåget till Östersund. Att han skulle fått någon pengaöverföring i samband med vistelsen i Sverige - vilket finns med i förundersökningen - känner han inte till.

16:53, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade säger flera gånger nu via sin tolk att han inte minns den kronologiska ordning i vilken han gjorde olika saker i Sverige.

16:53, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Han berättar i alla fall att anledningen till att han köpte en ryggsäck i Östersund var att han skulle lägga presenten han hade med sig i den.

16:55, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Vännen på vars uppdrag han var ute bad honom stanna ytterligare ett par dagar i trakten av Östersund vilket den åtalade också gjorde. Sedan en dag ringde vännen igen och bad honom att åka till Strömsund. Den åtalade minns inte exakt vilket datum det var, kanske var det den 22 februari, säger han.

16:58, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade berättar om flera olika kontakter med sin vän via telefon och att de diskuterade vart han skulle åka härnäst. Han tog i vart fall på kvällen tåg åter till Stockholm och till hotellet i centrala Stockholm där han övernattade.

17:01, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Som den åtalade själv sagt under sin berättelse är han inte helt klar över när han gjorde olika saker i Sverige, därav upplever vi som lyssnar också hans berättelse lite rörig.

17:04, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Efter övernattningen i Stockholm åkte han vidare till Malmö. Ingen mötte på tågstationen berättar han, men eftersom han visste adressen till sin väns syster där - hon som hjälpt honom i Sverige - åkte han själv dit. Väl framme upplevde han att stämningen hemma hos paret inte var lika god som tidigare, de verkade ledsna över något, säger han. Han stannade i alla fall ett par dagar i Malmö.

17:06, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Sedan bokade han i Malmö sin resa via Tallinn till Moskva.

17:07, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade hade vid det här laget hört vad som hänt i Strömsund och att man anklagade honom för det. Han ville därför åka till Moskva för att reda ut det hela.

17:09, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade vill vara tydlig med att han hela tiden i Sverige varit öppen med allt han gjorde och inte försökt dölja något.

17:09, 24 November 2015

Lotta Löfgren: Där avslutar den åtalade sin egen redogörelse för sin vistelse i Sverige. Domare Göran Ingebrand tycker att det är lämpligt att sluta förhandlingarna för dagen. I morgon fortsätter rättegången med förhör med den misstänkte då frågor efter redogörelsen i dag kan klaras ut. Jag vill tipsa om intervjuer som finns på vår sajt och om att P4 Jämtland fortsätter att följa rättegången i morgon.Trevlig kväll!

17:12, 24 November 2015

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista