Imamrättegången

Direktrapportering från Imamrättegången - dag 3

P4 Jämtland rapporterar direkt från rättegången mot den uzbekiske man som misstänks för mordförsök på imamen Obid Nazarov i Strömsund 2012. I dag förhörs den misstänkte torpeden.

Lotta Löfgren: God morgon från Östersunds Tingsrätt!
Nu ska snart dagens förhandlingar starta med förhör med den man som misstänks ha försökt skjuta ihjäl den uzbekiske imanen Obid Nazarov i Strömsund den 22 februari 2012.

09:08, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Gårdagen avslutades med att mannen under en timmes tid själv fick redogöra för varför han åkte till Sverige och vad han gjorde här tiden innan imamen blev skjuten och samma dag som händelsen då han enligt åklagaren fanns i Strömsund. Den åtalade sa själv igår att han hade dålig koll på i vilken kronologisk ordning saker och ting skedde i Sverige och det fanns luckor och oklarheter i hans redogörelse. Nu när han får svara på frågor väntar vi oss att det ska skapas mer klarhet kring hans vistelse i Sverige.

09:10, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren Krister Petersson börjar och frågar om den misstänkte hade åkt till Sverige om han känt till vem han skulle leta reda på där, att det var imamen. Han var enligt egen utsago ute på uppdrag för att leta reda på en uzbekisk person som var skyldig någon en stor summa pengar.

09:12, 25 November 2015

Lotta Löfgren: "Jag kan inte ge något svar på det. En imam är väl en vanlig person", svarar den åtalade.

09:13, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren förtydligar med hänvisning till förundersökningen där den åtalade sagt att han inte skulle ha åkt om han vetat att det var imamen han skulle söka upp.

09:14, 25 November 2015

Lotta Löfgren: "Hade jag känt till de uppgifter som finns på internet då hade jag inte åkt", svarar den åtalade. Uppgifter som han säger sig ha sett efter det att imamen blev skjuten.

09:15, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Han är min vän, vi har varit i samma affärsverksamhet, han är lite hetlevrad, en kvinnotjusare berättar den åtalade om vännen som skickade iväg honom till Sverige när åklagaren frågar om relationen till denne.

09:16, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Vi hade varsin affärsverksamhet, vi demonterade fabriker, gamla verkstäder, samlade skrotet och sålde vidare, berättar den åtalade.

09:19, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar om affärerna gick bra. "Det var väldigt framgångsrikt", svarar den åtalade.

09:21, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade flyttade från Uzbekistans huvudstad Tasjkent till Moskva 2010 och även hans vän flyttade dit. Den åtalade berättar också på åklagarens frågor om att två namn som förekommer i brottsutredningen egentligen är samma person, nämligen hans vän. Att han inte berättat det tidigare är för att han var rädd för mannen och vad som skulle kunna ske med honom själv och med hans familj om han sa det, eftersom han under förundersökningen satt fängslad i Ryssland.

09:24, 25 November 2015

Lotta Löfgren: På åklagarens frågor berättar den åtalade nu att han aldrig tidigare före resan till Sverige varit i västeuropa och att han inte kan svenska eller behärskar engelska.

09:27, 25 November 2015

Lotta Löfgren: "Vad exakt går uppdraget ut på?" frågar åklagaren. "Försöka hitta personen samt var han är bosatt", svarar den åtalade.

09:27, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade berättar att han fick uppdraget att åka och leta reda på denne person för att hjälpa in att driva in en stor summa pengar. Han vill inte säga hur stor summan var, han säger sig inte veta det..

09:29, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Det han visste om personen han skulle söka upp var enbart att han var muslim, svarar den åtalade på fråga om vad han fick veta i samband med att han fick uppdraget. "Ingen bild, inget namn?"frågar åklagaren.
"Jag fick ju hans foto, jag fick namnet på orten där den här personen antagligen hade vistats. Jag frågade inte efter hans namn eller efternamn eftersom det inte skulle hjälpa mig att hitta honom", säger den åtalade. Han berättar att han inte hade nån aning om hur man i Sverige går tillväga för att ta reda på var människor befinner sig.

09:31, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren menar på att det känns rimligt att vilja ha ett namn på personen man ska leta efter, men det tycker inte den åtalade. Han säger att han inte var intresserad av personens namn.

09:33, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar nu vidare om var han bodde när han först anlände till Sverige, till Malmö. Den åtalade bekräftar att han bodde hos ett par där den ena var systern till hans vän i Ryssland, som han fått uppdraget i Sverige av.

09:35, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Vid förhöret fortsätter den åtalade att använda olika namn på sin vän, de två olika som funnits med i olika sammanhang i utredningen, dels på hans vän men också på dokument . Att han nyss nämnde honom vid det namn som han angett på sin vän i förhör beror på att det är det namn under vilket han lärde känna honom, säger han. Denne person verkar alltså gå under olika namn i olika sammanhang vad man kan förstå.

09:39, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar nu om de telefoner och telefonnummer som kopplas till den åtalades vistelse i Sverige. Den åtalade säger att han inte kommer ihåg några telefonnummer. Han säger att det är hans egna telefoner och att ingen annan, inte hans vän i Moskva, köpt telefoner åt honom. Han säger sig ha köpt telefonkort att använda i Sverige själv.

09:42, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren går därefter in på när telefonerna använts i Sverige och vilka andra telefonnummer som kontaktats. Han nämner bla att en av den åtalades telefoner användes vid besök i Lund den 25 november 2011 då ett ryskt nummer ringdes upp. Åklagaren vill veta vad samtalet handlade om. Den åtalade har inget svar. Åklagaren hänvisar då till utredningen där det finns en lista över olika samtal och sms-trafik med telefonerna och han går igenom hur telefonerna använts olika dagar och tider i Lund och Malmö i slutet av november.

09:47, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den här första resan till Sverige för att försöka leta reda på personen som var skyldig pengar blev resultatlös konstaterar åklagaren. Det är vad den åtalade berättat i förhör tidigare. Åklagaren frågar hur uppdragsgivaren dvs vännen reagerade, om han inte blev arg? Det var inga problem, enligt den åtalade.

09:50, 25 November 2015

Lotta Löfgren: "Hur gick det till när du kom till Sverige första gången?", frågar åklagaren och vill veta om förberedelser och vilken hjälp han fått. Den åtalade berättar att han fick hjälp att skaffa visum av sin vän/uppdragsgivaren och han tror att visum söktes via Lettland.

09:52, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Varför söktes visum via Lettland, undrar åklagaren. Det fanns ingen ambassad i Tasjkent i Uzbekistan och därför var det enklast att söka via Lettland, förklarar den åtalade.

09:53, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar nu om kopplingen till en fotbollsklubb i Uzbekistan som det finns uppgifter att han jobbat på uppdrag för. Det säger sig den åtalade inte alls känna till, han har inte jobbat för nån fotbollsklubb, och bekräftar sedan åklagarens påstående att det måste ha varit hans vän som lämnat den uppgiften.

09:55, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren vill veta vad den åtalade levde av vid tillfället, varifrån han fick pengar efter att han kom tillbaka från Sverige första gången i slutet av 2011. Den åtalade berättar att han då var mellan två verksamheter men klarade sig ekonomiskt.

09:56, 25 November 2015

Lotta Löfgren: När hans vän/uppdragsgivare bad honom åka tillbaka till Sverige för att försöka hitta personen som var skyldig pengar tyckte den åtalade att det verkade okej. "Jag hade själv en del gäldenärer som jag själv drivit in skulder från" säger den åtalade.

10:01, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade fick reda på att vännens syster hittat vilken bostadsort gäldenären bodde på och att hennes man försökt hitta denne men inte lyckats.

10:03, 25 November 2015

Lotta Löfgren: På åklagarens fråga om han visste hur det gick till att få utresevisum den gången så bekräftar han att han inte visste det. Det var hans vän/uppdragsgivaren som ordnade med den saken.

10:05, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade menar att det nog gick till som på den gamla Sovjettiden med mycket byråkrati. Normalt kunde det ta tre veckor att få utresevisa men om man betalade lite pengar så kunde det gå snabbare, berättar han.

10:06, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar om vännen/uppdragsgivaren hade särskilda kontakter som gjorde att han lyckades få exitvisa för den åtalade. Denne svarar då att det behöver man inte ha, det är ett normalt förfarande att betala för att det ska snabbas på.

10:07, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar nu om den åtalade fick med nån utrustning för att kunna dokumentera vad han eventuellt hittade i Sverige på den förestående resan. Den åtalade svarar då att han fick en kamera för ändamålet, som kunde ta både film och stillbilder.

10:09, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar vidare om han även denna gång skulle få assistans från vännens syster och hennes man i Sverige och den åtalade svarar att han skulle få hjälp på liknande sätt som förra gången t ex hjälp med boende.

10:14, 25 November 2015

Lotta Löfgren: På åklagarens fråga om hur många telefoner den åtalade tog med till Sverige svarar han en rysk samt en eller två för Sverige. Varför flera för Sverige, undrar åklagaren och då svarar den åtalade att den ena nog var för inrikessamtal och den andra för utrikessamtal samt att han skulle kunna ringa på den andra om pengarna tog slut för samtal med den första.

10:22, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Här tar rätten paus en stund. Vi fortsätter efter paus.

10:22, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Nu fortsätter vi efter paus. Åklagaren leder in förhöret med den åtalade på när han reste andra gången till Sverige och anlände 4 februari 2012. Den åtalade bekräftade att han flög till Sverige och att hans väns/uppdragsgivares syster i Sverige hjälpt till att ordna hyrbil åt honom då.

10:55, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den första person som rings upp då är vännens syster men den åtalade minns inget kring vad de talade om.

10:56, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren undrar sen hur han gick till väga för att hitta vägen till Strömsund, hur han förberett sig eller vilken hjälp han eventuellt fått med vägbeskrivning. Den åtalade förklarar att han inte förberett sig alls men att det inte skulle vara svårt att hitta vägen.

10:58, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Han bekräftar att han fått en adressuppgift till den person han skulle söka upp i Strömsund. Han säger först att han inte skrivit in någon adress i bilens GPS. Åklagaren säger att han gjort det enligt brottsutredningen, men det minns den åtalade inget av, säger han.

11:01, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren är nu inne på tiden när den åtalade kommit till Östersund senare på dagen den 4 februari. Varför ringde han t ex vännens/uppdragsgivarens syster? Det vet inte den åtalade, säger han.

11:03, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren tar nu upp att flera av de adresser den åtalade angett som sina bostadsadresser i Moskva inte alls existerar enligt ryska myndigheter. Den åtalade frågar då varför det är intressant.

11:05, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Sen bekräftar den åtalade att han bokade eget boende när han kom till Östersund. Åklagaren går sen igenom var någonstans telefonerna använts bla i Strömsund den 6 februari och då varit i kontakt med vännens syster i Malmö.

11:06, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren undrar sen hur den åtalade går tillväga för att hitta den namnlöse person han har ett foto på. Den åtalade säger att han kollade runt huset där han bodde i Strömsund samt att han även varit i närheten av moskén.

11:07, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Vännens syster hade förklarat för honom var moskén låg, berättar han

11:08, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade säger att han mest satt i bilen när han var ute på uppdraget, bland annat i närheten av huset där personen han sökte bodde.

11:09, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Han minns inte exakt var han var någonstans och vilka dagar i Strömsund säger han när åklagaren frågar.

11:09, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Just i syfte att dokumentera uppdraget i Strömsund, letandet efter personen som var skyldig pengar, har han använt sin kamera en enda gång säger den åtalade. Därutöver använde han den i turistiskt syfte, för att fotografera olika saker han upplevde på sin resa.

11:10, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Såhär berättar den åtalade om när han filmade för att dokumentera sitt uppdrag att leta reda på en person i Strömsund, när han satt i bilen nära en port i det hus där imamen Obid Nazarov bodde: "Jag stod där vid den sista porten, jag filmade honom när han gick ut och jag filmade när han kom tillbaka".

11:12, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Han säger att han inte var riktigt säker på att han funnit rätt person eftersom fotot han fått från uppdragsgivaren inte var av så bra kvalitet.

11:12, 25 November 2015

Lotta Löfgren: "Videokameran hade en väldigt bra zoomfunktion", säger den åtalade när åklagaren frågar om varför han inte begav sig närmare när han skulle filma. Han menar att det lätt gick att få bra bilder på hundra meters håll.

11:14, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Han minns inte exakt hur länge han var kvar i Strömsund denna resa, kanske tre-fyra dagar.

11:14, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar nu varför han sedan åkte till Moskva för att leverera filmen till vännen/uppdragsgivaren när han enligt egen uppgift redan sänt iväg den dit via ett internetcafé i Östersund. Det var för att vännen ville ha det så, svarar den åtalade.

11:16, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar om hur resan till Moskva var planerad och den åtalade säger då att det först var meningen att han skulle flyga dit men att det ändrades. I Stockholm såg han en affisch med en kryssning säger han och tog därför istället färja till Riga.

11:18, 25 November 2015

Lotta Löfgren: När han lämnat över filmen till vännen/uppdragsgivaren minns han inte vilken reaktion han fick. "Jag minns inte, det har ju gått fyra år", säger han.

11:20, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar kring vilken hjälp han fick med färjeresan, om han fick hjälp med bokning av resan osv. Han säger att han själv köpte biljett i kassan och att han bokade en enkelbiljett till Riga. Han bokade en hytt för två personer men säger att han var ensam där. "Är det säkert det?", frågar åklagaren. "Ja", svarar den åtalade.

11:21, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren berättar att man har fått passagerarlistorna där det står att en annan person, från Ukraina, var inbokad i samma hytt men den åtalade håller fast vid att han reste ensam och var ensam i hytten.

11:22, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade berättar på åklagarens fråga att han träffade en person, en man, på färjan som inte var medborgare i Sverige men som haft uppehållstillstånd och bott i Sverige.

11:23, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Han kommer inte exakt ihåg vad de kom att tala om men vet att han i alla fall var intresserad av att veta hur man gjorde för att skaffa uppehållstillstånd i Sverige.

11:25, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Han hade vid den tidpunkten fått reda på tre olika alternativ att kunna komma till Sverige bla via vännens syster som bodde i Sverige, men även visum för affärer eller arbete, berättar han.

11:26, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Han säger att det alternativ som skulle kunna fungera bäst för honom var businessvisa och valde därför den vägen. Han startade därför en affärsverksamhet för att kunna söka visum till Sverige, säger han, en franchiseverksamhet.

11:29, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Nu är åklagaren intresserad av de telefonkontakter den åtalade hade innan han senare återvände till Sverige och varför han t ex hade kontakt med den man han träffat på färjan. Den åtalade svarar att de hade kontakt för att han hade tråkigt.

11:32, 25 November 2015

Lotta Löfgren: På åklagarens fråga svarar den åtalade att han inte minns om han hade planer på att direkt åka tillbaka till Sverige igen.

11:33, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren är nu inne på vad som hände i Riga den 11 februari 2012, då den åtalade ännu inte kommit till Moskva och träffat sin uppdragsgivare och lämnat filmen till honom. Varför hade han kontakt med vännens syster då om att komma tillbaka till Sverige redan om två-tre dagar om han inte hade sådana planer?

11:36, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren menar att det verkar som om det var bestämt redan från början att han skulle åka tillbaka till Sverige. Den åtalade tycker inte att det är nåt konstigt med att de via Skype-chat pratat om att han skulle komma tillbaka, trots att han redovisat att han alltså inte planerade det.

11:37, 25 November 2015

Lotta Löfgren: När han kom till Moskva den 13 februari möttes han där på stationen av sin vän/uppdragsgivaren.

11:40, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar vad den åtalade och vännen/uppdragsgivaren gjorde i Moskva. "Det kan hända att vi diskuterade min nästa resa men det minns jag inte", svarar den åtalade.

11:41, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren verkar irriterad på att den åtalade ofta under förhöret hänvisar till att han inte minns något och frågar "Har du problem med minnesbilden eller gick du på droger?" "Jag har aldrig använt droger", svarar den åtalade.

11:42, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade minns däremot att de i Moskva var ute och köpte leksaker tillsammans. Åklagaren tycker att det är märkligt att han kom ihåg det och inte om de diskuterat hans egentliga uppdrag i Sverige eller inte.

11:43, 25 November 2015

Lotta Löfgren: "Jag kom ihåg att vi köpte leksaker eftersom jag tyckte det var konstigt" svarar den åtalade och berättar att det var två leksaker, en leksaksbil och en leksakspistol, som var avsedda för vännens systerdotter i Malmö.

11:45, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade menade att han inte fick något direkt uppdrag att lämna över leksakerna, utan att det var något han kunde göra i samband med att han ändå skulle åka ut i Europa. Vännen tyckte att han väl kunde stanna för i Sverige och leverera leksakerna.

11:46, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade förklarar att han hade en syster och en vän som var bosatta i Italien respektive Tyskland och att det fanns en tanke hos honom att besöka dem, därav resplanerna.

11:49, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Resan åter till Sverige går med tåg från Moskva till Riga och sedan färja mellan Riga och Stockholm. Åklagaren leder in förhöret på skillnad i säkerhetskontroller mellan tåg/färja och flygresor. Han undrar om det kanske var därför den åtalade valde dessa färdmedel istället för flyg? Den åtalade svarar inte direkt på det men säger att hans väska aldrig genomgick säkerhetskontroll.

11:52, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar nu om den åtalades planer för vistelsen i Sverige i väntan på att åka vidare ut i Europa. Han svarar att han skulle tillbringa tiden i norra Sverige och att det kan ha varit hans vän/uppdragsgivaren som sagt det åt honom.

11:54, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade kom till Sverige igen den 15 februari 2012 och åklagaren frågar om det var för det vackra landskapet han ville åter till norra Sverige eller om han hade någon särskild anledning? "Man hade bett mig om det och därför åkte jag dit" svarar den åtalade.

11:56, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Nu för åklagaren över förhöret till de telefonkontakter som den åtalade hade vid denna nya Sverigeresa. Han frågar om den åtalade hade kontakt med vännens syster för att få direktiv kring hur leksakerna skule överlämnas. Den åtalade svarar att det vore rimligt att de hade ett sånt samtal men verkar inte komma ihåg.

11:58, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren undrar om den åtalade inte tyckte att det verkade konstigt att han skulle åka till norra Sverige med presenterna/leksakerna när personen som skulle få dem bodde mer än 100 mil söderut i landet. Den åtalade upplevde inget konstigt med det, säger han.

12:01, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Här tas paus för lunch. Åklagaren säger att han har ca 1-1,5 timme kvar av sitt förhör med den åtalade efter det. Vi återkommer med rapportering när förhandlingarna startar kl. 13.30.

12:10, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Nu fortsätter vi förhandlingarna i Östersunds Tingsrätt efter lunchuppehållet. Det blir fortsatt förhör med den man som misstänks ha försökt mörda imamen Obid Nazarov i Strömsund den 22 februari 2012.

13:41, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagare Krister Petersson vill att den åtalade beskriver vad han gör när han kommer till Östersund den 15 februari. Denne svarar då att han åker omkring och ser sig om i området. Han bekräftar även att han åker till Strömsund.

13:42, 25 November 2015

Lotta Löfgren: "Vad var syftet till att du åkte till Strömsund" frågar åklagaren. "Jag körde bara runt" svarar den åtalade som även berättar att han reste längre, förbi Strömsund.

13:44, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Nu hänvisas till ett dokument i förundersökningen som visar den telefontrafik som varit via de telefoner som den åtalade använt sig av i Sverige. Åklagaren frågar den åtalade om vem han ringer i Uzbekistan. "Jag kunde ha ringt vem som helst i Uzbekistan" svarar han angående det nummer som rings upprepade gånger vid vistelsen i Jämtland.

13:46, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade säger att han i listan över samtal ser sitt eget hemnummer, sin mors nummer och andra i familjen.

13:47, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren säger att han även ser i listan över samtal att den åtalade ringt sin väns/uppdragsgivares syster i Malmö både från Strömsund och Östersund. Han har även från Strömsund ringt ett ryskt nummer.

13:49, 25 November 2015

Lotta Löfgren: När åklagaren frågar varför han ringt kvinnan i Malmö och det ryska numret svarar den åtalade: "Antagligen bara för att kontakta och tala med nån eftersom jag är ensam. Det är inte så konstigt". Han har inget minne av att han pratat med vännens syster angående överlämning av leksakerna han hade med sig som present till hennes dotter. Vännen/uppdragsgivaren i Moskva hade han ett långt samtal med från Strömsund men minns inte vad de talat om.

13:51, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Sedan visar telefonens uppkoppling mot mobilmaster att mannen åker söderut via Söderhamn mot Stockholm. Han har även ringt från Sigtuna. Mannen säger själv att han inte minns ortsnamn men att han på resan söderut bland annat talat i telefon med den man han mötte på färjan mot Riga vid sin förra resa.

13:52, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Han ringer också sin uppdragsgivares syster och det tror han kan vara för att få någon hjälp av henne med sin resa.

13:56, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren tar nu upp att den åtalades resa i Sverige till stor del verkar ha betalats via ett kontokort i hans namn som pengar satts in på. Den åtalade har tidigare sagt att det är hans vän/uppdragsgivare som betalat utgifterna i Sverige. Men resan norrut i Sverige igen, som den åtalade efter en kort stockholmsvistelse - en övernattning när han även träffar mannen från färjan på kvällen - den resan betalas inte med kontokortet.

14:03, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade bekräftar på åklagarens fråga att han fick uppdrag från vännen/uppdragsgivaren i Moskva att återvända till Jämtland. Han skulle då ta med sig "paketet" upp dit. Paketet var en kartong med en leksaksbil och leksakspistol som låg i en plastpåse, bekräftar den åtalade.

14:05, 25 November 2015

Lotta Löfgren: "Vad gör du när du kommer fram till Östersund?" frågar åklagaren. "Jag checkar in på hotell" svarar den åtalade. Han bekräftar att det var samma ställe - ett vandrarhem - där han bott vid tidigare besök i Östersund.

14:06, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade berättar att han i Östersund sedan på uppdrag av sin vän i Moskva/uppdragsgivaren köper en ryggsäck att ha paketet med leksaker i. Han kommer upp till Östersund på kvällen den 18 februari vilket bla bekräftas av telefonsamtalen, säger åklagaren och vill veta vad han gör när han kommer fram på kvällen. Den åtalade säger då att han väl gör det man brukar göra en sån gång, checkar in osv.

14:09, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren går nu in på telefonsamtal som den åtalade gör kommande dag dvs den 19 februari. Det är också då han besöker en sportbutik i Östersund och på vännens uppdrag köper ryggsäcken."Han sa åt mig att köpa en väska och lägga de här sakerna i väskan", säger han. Efter det lämnade han över väskan till någon.

14:11, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade förklarar kring överlämnandet: Det var en man som tog kontakt via telefon i Östersund som sa åt honom att överlämna ryggsäcken med paketet.

14:13, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Här hänvisar åklagaren till listan över telefonsamtal igen där den åtalade den 19 februari under eftermiddagen och kvällen haft kontakter via samtal och sms med uppdragsgivarens syster i Malmö, Moskvanumret, ett uzbekiskt nummer mfl. Däremot finns ingen notering över samtal med den okände man som den åtalade påstår kontaktade honom angående överlämning av ryggsäcken, säger åklagaren.

14:16, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade tycker också att det är konstigt att det samtalet inte syns i listan över hans mobiltrafik, men håller fast vid att det faktiskt skedde. De kom överens om att han skulle överlämna ryggsäcken till den okände mannen på busstationen i Östersund, säger han. Den åtalade säger att det handlade om ett enda telefonsamtal dem emellan.

14:17, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren hänvisar då till tidigare förhör med den åtalade som sagt att de skulle ha haft flera telefonsamtal med varandra, även några dagar efter att han köpt ryggsäcken. På det svarar den åtalade att det inte är konstigt att han inte minns exakt eftersom det var så länge sedan.

14:19, 25 November 2015

Lotta Löfgren: När åklagaren frågar om hur överlämnandet gick till svarar han att de kommit överens om att träffas på ett internetcafé vid busstationen. Mannen sa åt honom att lämna ryggsäcken där och det gjorde han också, säger den åtalade. Han tyckte själv att det var lite konstigt hur själva överlämnandet gick till. Däremot tycker han inte att det är konstigt att han skulle lämna den till en helt okänd man istället för att lämna ryggsäcken till kvinnan och barnet som skulle ha presenterna i den.

14:21, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren tar nu upp att den liknande ryggsäck som hittades nära brottsplatsen i Strömsund - som hade DNA-spår från den åtalade - inte innehöll leksaker utan en riktig revolver. Det har den åtalade ingen förklaring till.

14:24, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren vill nu ha bekräftat från den åtalade om han nu kände att han hade utfört uppdraget han fått från sin vän, att lämna paketet med presenter i Sverige, och det bekräftar den åtalade. Nu var han fri att göra som han ville i Sverige, menar han på.

14:27, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den 20 februari checkar han ut från vandrarhemmet i Östersund. Han hyr då en bil. Och även om han nu känner sig fri att göra vad han vill så följer han sin väns uppmaning att stanna kvar i östersundsområdet några dagar.

14:29, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade säger att han körde omkring i bilen, såg sig omkring i området, turistade. "Är det inte så att du direkt körde till Strömsund och parkerade bilen där och sov i den två nätter?" Det nekar den åtalade till varpå åklagaren återvänder till listorna över telefontrafiken.

14:31, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Från de listorna läser han upp att flera av telefonsamtalen gjordes från Strömsundstrakten och även nåt samtal från Hoting några mil därifrån.

14:33, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade ger ingen särskild förklaring till vad han gjorde denna period när han alltså endast verkar ha haft sin bil att hålla till i, inget boende.

14:36, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Här stoppas åklagarens förhör av den misstänkte. Eftersom förhandlingen blivit försenad behöver rätten nu höra några vittnen berättar domaren Göran Ingebrand. Först kallas en yngre bror till David Nazarov - alltså en annan son till imamen - vilken åklagaren kallat som vittne.

14:38, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Han berättar om en iakttagelse i Strömsund när han såg en man sitta på en spark och läsa en tidning i närheten av pappans hus. Han reagerade eftersom han tyckte att det var konstigt att sitta ute i vinterkylan och läsa en tidning. Det här var den 17 februari, några dagar innan imamen blev skjuten och mannen satt nära porten till pappans hus. Vittnet passerar mannen på 4-5 meters håll, berättar han. Han säger på åklagarens fråga att den åtalade och den man han såg på sparken är en och samma person. Han är säker på det trots att det gått lång tid sedan händelsen, säger han.

14:38, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Även försvarsadvokaten Jorge Concha frågar om vittnet är säker på sin sak och han svarar att det är han. Det var mitt på dagen och fint väder så det var bra ljusförhållanden. Det var en fredag vid samma tid som fredagsbönen, säger han.

14:47, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Försvarsadvokaten frågar om han själv ringde polisen för att berätta om sina iakttagelser eller om polisen ringde honom. Polisen ringde honom och bakgrunden till det samtalet var att hans bror berättat för polisen att vittnet sett mannen på sparken, berättar han. Där avslutas vittnesförhöret och det blir paus i förhandlingen igen.

14:51, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Nu fortsätter tingsrättsförhandlingen i Östersund med ett nytt vittne, en man som bodde i närheten av imamen Obid Nazarov och kände honom. Han ska höras om vad som skedde den 22 februari 2012 när imamen blev skjuten.

15:22, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Mannen bodde i samma flerfamiljshus som imamen och berättar att han hade lunch mitt på dagen och därför var ute och rörde sig i bostadsområdet vid lunchtid. När han var påväg hem såg han vid en parkeringsplats en svart ryggsäck stå en bit från huset och när han sedan kom fram till fastigheten såg han blod på golvet nedanför trappen i trapphuset. Han fick höra att Obid Nazarov hade ramlat där.

15:26, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Ambulansen hade redan varit där och hämtat den svårt skadade imamen och vittnet och en annan boende i området, som han träffat vid parkeringsplatsen och promenerat hemåt med, åkte efter mot hälsocentralen i Strömsund, säger vittnet.

15:27, 25 November 2015

Lotta Löfgren: På vårdcentralen såg han imamen och hans son David Nazarov. De sa där att de skulle köra imamen till sjukhuset i Östersund och tillsammans med vännen som var med när han såg ryggsäcken tidigare resonerade han kring att det inte kunde ha varit bara genom ett fall utför trappen som imamen kunde ha fått så svåra skador. De blev misstänksamma kring att något annat skett och kopplade då ihop händelsen med ryggsäcken vittnet sett tidigare. .

15:33, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Ryggsäcken stod kvar på samma plats som tidigare och vittnet berättade att han åkte till polisstationen sedan kamraten kollat i ryggsäcken och sett att det låg ett pistolliknande föremål i ryggsäcken. Vittnet berättade för polisen men upplevde att polisen inte tog detta på allvar.

15:34, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Vittnet tittade själv inte i ryggsäcken, han berättar att han även sagt till sin kamrat att låta bli det men han kollade vad som fanns i den ändå. Vittnet såg alltså själv inte revolvern där.

15:35, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Vittnet anger att det var strax efter kl. 13 - alltså en dryg halvtimme efter att imamen blev skjuten - som de först såg ryggsäcken. De lade heller inte märke till någon annan person i närheten av ryggsäcken eller såg någon som rörde den, säger vittnet.

15:41, 25 November 2015

Lotta Löfgren: På åklagarens fråga förtydligar vittnet att det var kamraten som sa åt honom att åka till polisen och rapportera vad de hittat. Kamraten stannade sedan kvar vid ryggsäcken medan vittnet åkte till polisen. Kamraten var kvar vid ryggsäcken till dess att polisen kom till platsen och tog hand om ryggsäcken.

15:45, 25 November 2015

Lotta Löfgren: På försvarsadvokatens fråga förtydligar vittnet att de först såg ryggsäcken som låg i närheten av en parkeringsplats cirka kl. 13.10 och att de sedan åkte tillbaka för att kontrollera den igen cirka kl.13.20, efter att de varit en kort tur till vårdcentralen. Allt gick mycket fort i händelseförloppet, berättar han.

15:47, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Förhöret med detta vittne avslutas och ett nytt vittne kommer in. En man som berättar att han var engagerad för att ordna med saker i samband med middagsbönen i moskén den 22 februari 2012, den som imamen var på väg till strax före kl.12.30 när han blev skjuten.

15:51, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Denne man bodde vid tiden i samma bostadsområde som imamen i ett hus bredvid honom. Han berättar att han på väg hem från moskén passerade samma parkeringsplats där det tidigare vittnet berättat att han sett ryggsäcken. Detta vittne har även han i tidigare polisförhör uppgivit att han sett en ryggsäck på samma plats men kommer nu inte ihåg att han såg ryggsäcken redan när han tillsammans med en kamrat han träffade vid parkeringsplatsen - förra vittnet - gick vägen hemåt där de sedan fick höra att imamen blivit skadad. Han beskriver liksom förra vittnet att de åkte till vårdcentralen för att få reda på hur det vara med imamen.

15:54, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Vittnet beskriver sen hur de åkte tillbaka till området vid parkeringsplatsen där ryggsäcken fanns och hur han öppnade dragkedjan i ryggsäcken och såg ett pistolliknande föremål där. Han försökte ringa 112 med sin mobil som hade kontantkort men han lyckades inte komma fram. Han sa åt sin kamrat - det förra vittnet - att åka till polisen och rapportera. Själv stannade han kvar för att vakta ryggsäcken och för att se till att det inte blev andra fotspår i snön runt ryggsäcken, berättar han.

16:02, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Nästa vittne är en kvinna som är med via telefon med hjälp av uzbekisk tolk. Det är imamen Obid Nazarovs fru.

16:09, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren Krister Petersson frågar imamens fru om hon minns vad hon och maken gjorde på förmiddagen samma dag som han blev skjuten.

16:12, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Hon svarar att det var en vanlig torsdag, de gjorde vad de brukade göra normalt och att hennes man förberedde sig inför middagsbönen som skulle vara kl.12.30.

16:14, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Min man brukar be regelbundet och han brukar lämna bostaden ca kl.12.25 vilket han gjorde även denna dag. Vårt barnbarn däremot var lite försenat och gick hemifrån senare än imamen, berättar hon.

16:15, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Hon beskriver imamen som en punktlig person som håller koll på tider och brukar gå hemifrån några minuter före middagsbönen eftersom det bara tar några få minuter att gå till moskén, berättar imamens fru när åklagaren frågar om han är känd för att vara punktlig.

16:16, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar vidare om vad klockan var när barnbarnet gick hemifrån. Hon berättar att hon först upptäckte att barnbarnet var försenat, sedan gick iväg men strax kom tillbaka in och berättade att något hänt imamen.

16:18, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Klockan var cirka 12.35 när barnbarnet rapporterade att något hänt imamen och hon kom själv fram till sin skadade make strax efter det, berättar hon.

16:21, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren känner sig färdig med sina frågor eftersom han har fått de svar han behöver angående tiden för händelsen. Försvarsadvokaten Jorge Concha tar över och frågar om imamens fru minns något kring hotbilden mot familjen.

16:23, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Hon berättar då att de inte haft några ovänner utan det enda hot hon känt kom från regimen i Uzbekistan, säger hon.

16:23, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Försvarsadvokaten säger då att det inte stämmer med uppgifter hon tidigare lämnat i förhör och refererar till ett hotfullt brev de fått och där även Interpol varit kontaktade i samband med brevet. Han läser ur förundersökningen om ett resonemang kring möjligheten att en nazistgruppering i Strömsund skulle kunna ha legat bakom det.

16:25, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Hon säger då att den enda egentliga oro de känt kring att någon skulle kunna skada hennes man kom från Uzbekistan.

16:27, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Det fanns hotbilder både från nazistgrupperingar och från hemlandet berättar hon och att de berättat om det för polisen och bett om skydd. Efter att hennes man blev skjuten tog hon upp med polisen igen att de ju varnat för att något liknande kunde hända och fick som svar tillbaka att de beklagade det som hänt.

16:30, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Hon vill förtydliga sitt svar på försvarets fråga, säger hon. Hotet från nazistgrupperingar är fel att koppla i samband med imamen, säger hon. När det gällde nazisterna var de mest oroliga för att sonen skulle utsättas för något, inte imamen. De trodde aldrig att nazister skulle ge sig på imamen, säger hon.

16:33, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Just nu paus för de flesta av oss eftersom det bestämdes om stängda dörrar när läkaren skulle höras om imamens skador och hälsotillstånd.

16:57, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Nu är förhandlingen offentlig igen och åklagare Krister Petersson återupptar förhöret med den misstänkte som stoppades till förmån för vittnesförhören.

17:15, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren tar rätten med tillbaka till den 21 februari 2012 när den åtalade befinner sig i trakten av Strömsund i norra Jämtland där brottet skedde.

17:15, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade hade utfört sin uppdragsgivares uppdrag och överlämnat ryggsäcken med paketet, han hade fått dennes tillstånd att hyra en bil och kunde resa omkring som han själv ville, beskriver åklagaren. Han är undrande över att den åtalade istället enligt de samtalslistor som finns som bevis står parkerad i Strömsund och endast gör en kort avstickare till Hoting några mil bort.

17:18, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade säger då att man inte kan se allt han gjorde med hjälp av samtalslistorna.

17:18, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren hänvisar till ett vittne som senare kommer att höras som kan berätta om att bilen stod parkerad på samma plats i Strömsund under i princip två dygn. Han påstår även att den åtalade sovit i bilen natten till den 22 februari, dagen då imamen blev skjuten.

17:20, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren berättar om dagen då imamen blir skjuten - den 22 februari - om att övervakningskameran på en livsmedelsbutik i Strömsund fångar den åtalade på bild på förmiddagen och att han även ringer med sin telefon från Strömsund, bland annat ett samtal som är en minut och tio sekunder långt till Moskvanumret - alltså vännen/uppdragsgivaren där - kl. 12.29.

17:21, 25 November 2015

Lotta Löfgren: "Berättar du att du har gjort något eller ska göra någonting?" frågar åklagaren.

17:21, 25 November 2015

Lotta Löfgren: "Jag minns inte något enda samtal" svarar den åtalade.

17:22, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Han frågar den åtalade om han känner igen någon av de situationer som två vittnen berättat om som sett honom utanför imamens bostad i Strömsund. Kan den åtalade bekräfta att det är han, undrar åklagaren. "Nej, det kan jag inte", svarar den åtalade.

17:23, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar också den åtalade om varför han efter samtalet kl.12.29 snabbt åker iväg från Strömsund, söderut - vilket samtalslistorna visar. Den åtalade säger först att han inte minns vad han pratat om men sedan att det kan ha varit att han pratat med sin uppdragsgivare, vännen i Moskva, om att åka därifrån.

17:25, 25 November 2015

Lotta Löfgren: "Åkte du tåg från Östersund till Stockholm sen på kvällen?" frågar åklagaren. "Ja" svarar den åtalade.

17:26, 25 November 2015

Lotta Löfgren: När han kommer till Stockholm checkar den åtalade in på ett hotell nära Centralstationen där. Tidigt på morgonen kl.5.27 ringer han sedan ett samtal till numret i Moskva igen - alltså till vännen/uppdragsgivaren. "Vad kan det ha handlat om?" frågar åklagaren. "Kan det ha handlat om att du ska åka hem till Moskva igen?"

17:29, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren är undrande över varför den åtalade hela tiden gör som hans vän i Moskva säger trots att han inte är tvingad utan många gånger i förhör sagt att han gör saker av egen vilja.

17:30, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Två sms når den åtalade från vännen i Moskva vid klockan kvart i 6 på morgonen. "Kan det ha handlat om att ni grälade?" undrar åklagaren. Då svarar den åtalade att de grälat tidigare men inte då. Han vill egentligen inte åka hem till Moskva. Han ringer sedan själv upp Moskvanumret igen strax efter kl. 6 samma morgon.

17:32, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Nu undrar åklagaren varför han också börjar kontakta vännen i Moskva på ett annat telefonnummer. "Det vet jag inte" svarar den åtalade, jag kan bara anta att han vid ett tidigare samtal givit mig sitt nya nummer.

17:33, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade säger också att hans vän i Moskva sa åt honom att slänga bort en av sina telefoner, den han använt för att ringa vännen med i samband med uppdraget. Åklagaren tycker att det är märkligt att hans vän kan säga åt honom att slänga en telefon som den åtalade själv sagt var hans egen, och som han förnekat att han fått av sin vän.

17:35, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren undrar över varför han sedan på tågresan från Stockholm till Malmö den 23 februari börjar använda en annan, ny telefon som han köpt i Sverige, som han påstått var en gåva till sin fru. Den åtalade kan inte svara på varför det blev så.

17:36, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar varför han kontaktar vännens syster i Malmö. Den åtalade svarar då att det kan ha varit för att fråga om han fick stanna över hos dem.

17:38, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren undrar om han när han ringer kvinnan frågar om presenterna till hennes barn kommit fram som de ska, men det minns han inget om. Han vet ju att han utfört uppdraget, säger han.

17:39, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren undrar också om han sedan frågar flickan om hon fått sina presenter. På det svarar den åtalade att vännen bett honom överlämna presenten till en viss person och det har han gjort, något mer är han inte intresserad av, säger han.

17:41, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Tyvärr har jag inget minne av om jag talat med kvinnan om detta eller ej, säger den åtalade.

17:41, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar nu vilka planer den åtalade gör för sin vidare resa ut i Europa som han längtat efter. Den åtalade svarar att han tänkte planera för detta när han hälsade på det uzbekiska paret - vännens syster och hennes man - i Malmö.

17:43, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Vad gjorde du då hos dem undrar åklagaren. "Tyvärr fick jag inte möjlighet att att planera för resan där" säger den åtalade, eftersom hans vän/uppdragsgivare ringer till honom och berättar om attentatet i Strömsund och att han vill att den åtalade åker hem till Moskva istället, eftersom han haft ett uppdrag att leta reda på den person som var skyldig pengar, alltså imamen.

17:45, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade säger att han inte kände till något om attentatet mot imamen tidigare, innan vännen/uppdragsgivaren ringde från Moskva och sa det. Vännen sa då att den åtalade omedelbart skulle återvända till Moskva.

17:45, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren undrar varför han skulle behöva återvända till Moskva när han sagt att han inte alls varit inblandad i det som hänt imamen. Varför skulle det stoppa hans resa ut i Europa för att träffa släktingar?

17:48, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade säger att han åkte till Moskva därför att hans vän där sa till honom att göra så. När åklagaren frågar vad den åtalade fick veta av sin vän när han reste till Moskva så svarar den åtalade att vännen inte visste mycket mer än att imamen blivit skjuten i Strömsund. Han fick alltså inte reda på så mycket mer, säger han.

17:50, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Nu bläddrar åklagaren i förundersökningen fram ett förhör med den åtalade från tidigare i år och undrar om den åtalade inte vågat berätta för polisen om vissa saker i förhör därför att han varit rädd för sin och sin familjs säkerhet? "Ja det har jag sagt", säger den åtalade. Han menar att han inte kunnat svara på vissa frågar av hänsyn till sin och familjens säkerhet.

17:52, 25 November 2015

Lotta Löfgren: I det aktuella förhöret som åklagaren hänvisar till har t ex den åtalade sagt att han inte vill nämna vissa personers namn just för att inte riskera sin eller sin familjs säkerhet. Åklagaren undrar då vilken eller vilka personers namn han inte vågat nämna. Den åtalade säger då att det är hans väns/uppdragsgivares namn, mannen i Moskva, han inte vågat berätta om. (Mannen som den åtalade nu vid rättegången berättat funnits med i utredningen under två olika namn.)

17:54, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar vidare om hans vän i Moskva berättat saker för den åtalade som han inte vågar berätta vidare här i rättssalen. "Nej, det har han inte" svarar den åtalade.

17:55, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Här citerar åklagaren ur ett förhörsprotokoll där den åtalade sagt att hans vän berättat saker om attentatet för honom som han inte vågar nämna. Den åtalade sa då att det fick polisen fråga hans vän om själv. På åklagarens fråga vill han fortfarande inte berätta om vad han fått veta om attentatet av vännen.

17:57, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar nu den åtalade varför han suttit fängslad i Ryssland. Den åtalade berättar då att han dömdes för vapenbrott, att han i sitt garage olovligen förvarat flera vapen - två jaktbössor och två k-pistar. Han berättar att han greps för det sommaren 2012 och frigavs hösten 2013, efter 15 månader.

18:00, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren frågar nu igen om den åtalade hade åtagit sig uppdraget att hjälpa till att leta reda på en person som var skyldig pengar om han vetat att det var imamen det handlade om. Nej, det hade han inte gjort, svarar den åtalade. Åklagaren hänvisar nu till tidigare förhör där man frågat den åtalade om vad han kände till om imamen Obid Nazarov. "Det är bara att öppna internet för att förstå vem han är och vilka som letar efter honom" svarade den åtalade då, något som han bekräftar nu. Därmed känner sig åklagaren klar med sitt förhör av den misstänkte.

18:03, 25 November 2015

Lotta Löfgren: Nu är förhandlingarna avslutade för i dag. I morgon kommer målsägandebiträde och försvarare att höra den åtalade. Det blir även fler vittnesförhör.Tack för idag!

18:11, 25 November 2015

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".