Imamrättegången

Direktrapportering från Imamrättegången - dag 5

P4 Jämtland rapporterar direkt från rättegången mot den uzbekiske man som misstänks för mordförsök på imamen Obid Nazarov i Strömsund 2012. Slutpläderingar.Lotta Löfgren: God förmiddag från Östersunds Tingsrätt! Här börjar strax slutpläderingarna i målet mot den man som misstänks för mordförsök på imamen Obid Nazarov i Strömsund den 22 februari 2012. Åklagaren hävdar att det är ett attentat som utförts på uppdrag av uzbekiska staten. Den religiöse ledaren Obid Nazarov levde i exil i Sverige och blev skjuten i huvudet i trappuppgången i det hus där han bodde i Strömsund.

10:03, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Slutpläderingarna beräknas ta cirka två timmar.

10:06, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Försvarsadvokaten Jorge Concha har begärt rådrum när det gäller skadeståndsfrågan och domare Göran Ingebrand inleder med att säga att vissa delar kommer att avhandlas vid senare tillfälle, men de delar som gäller kränkning, sveda och värk, bilresor och vite kommer att tas med vid denna förhandling.

10:09, 27 November 2015

Lotta Löfgren: När det gäller kränkning säger Concha att försvaret vitsordar en summa på 100 000 kronor men de övriga posterna överlåter de åt tingsrätten att besluta kring.

10:10, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Advokat Johan Rainer, målsägandebiträde, börjar med förhör med imamens son David Nazarov när det gäller skadeståndet. Denne berättar nu hur hans far vårdats första veckorna på sjukhuset i Umeå och senare vid Östersunds Sjukhus till juni 2013.

10:15, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Han berättar om hur många resor de närstående gjorde till Umeå och vidare om att hans far har kvarstående skador och ärr efter händelsen. Han bekräftar också att fadern var helt frisk innan händelsen.

10:16, 27 November 2015

Lotta Löfgren: David berättar om faderns svåra skador i bakhuvudet samt de skador och kvarstående ärr han fick i pannan i samband att han föll framåt mot ett element i trappuppgången.

10:17, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Fadern fick hjälp med syrgas flera månader efter händelsen och har efter det även kvarstående ärr i halsen, där syrgasslangen gick in, berättar David Nazarov.

10:19, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Nu tar åklagare Krister Petersson över för sin slutplädering.

10:19, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Han påstår att den åtalade vid ca 12.30 den 22 februari 2012 skjutit imamen i huvudet i trappuppgången i Strömsund. Åklagaren menar att det finns bevisning som är tillräcklig för att den åtalade ska kunna dömas för det.

10:21, 27 November 2015

Lotta Löfgren:
Åklagaren menar att förhör med imamens hustru styrker tidpunkten och händelseförloppet som beskrivits, att imamen blev skjuten på väg till moskén för bön. Även ett annat vittne som hörts - en kvinna - styrker tidpunkten.

10:22, 27 November 2015

Lotta Löfgren:
Åklagaren menar att det även är bevisat att imamen skjutits i huvudet med ett enkalibrint vapen och att kulan sedan blivit kvar i hans huvud.

10:23, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren menar att han lyckats placera den åtalade i Strömsund vid tiden för brottet och hänvisar till telefonsamtal som gjorts med den mobiltelefon som kopplas till den åtalade strax före och efter kl.12.30 från Strömsund och efter vägen söderut därifrån.

10:24, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Som framgått hittades en ryggsäck i närheten av brottsplatsen som också styrker att den åtalade fanns där, säger åklagaren.

10:25, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Här hänvisar åklagaren till de vittnen som sett ryggsäcken där efter händelsen. Åklagaren han menar att vittnesförhören visar på att ryggsäcken inte fanns där före kl.12.15 denna dag men att den fanns där efter kl.12.40.

10:26, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Han beskriver nu den revolver som hittades i ryggsäcken, kaliber 22 lång, som räknas som ett finkalibrigt vapen, I det fanns fem skarpa patroner och två avlossade hylsor, säger han.

10:27, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Från offret, imamen, har säkrats nio kulfragment i nacken, men huvuddelen av kulan är fortfarande begraven inne i imamens huvud. Det är för stor risk för hans liv för att man ska kunna oprerera ut den, menar åklagaren.
De fragment som finns att tillgå har inte kunnat bindas till vapnet men det finns inget som talar för att kulan inte skulle höra till vapnet, säger han.

10:29, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Han går också in på att det är mycket osannolikt att det vapen som hittats skulle vara kopplat till någon annan händelse i Strömsund vid tidpunkten, därför påstår åklagaren att det är vapnet som användes att skjuta imamen med.

10:30, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Att det inte finns några spår från den åtalade på vapnet menar han inte är konstigt, det är naturligt att en gärningsman inte vill lämna spår på ett vapen som använts i samband med ett brott, menar han.

10:31, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagare Petersson går nu över till andra saker kring ryggsäcken med revolvern som däremot kopplar den misstänkte till den. En tandpetarförpackning, förpackningar med våtservetter och en mobiltelefonladdare hittades i vryggsäcken. På tandpetarförpackningen och laddaren hittades DNA-spår som kan kopplas till den åtalade enligt undersökning vid SKL, Statens Kriminaltekniska Laboratorium.

10:35, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Den åtalade har även berättat att han köpt en likadan ryggsäck som denna i Östersund innan händelsen, påpekar åklagaren.

10:36, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren beskriver hur den åtalade säger sig ha fått uppdrag att köpa ryggsäcken, lägga paketet med leksaker i den och sedan vänta på att bli kontaktad av en person som den skulle överlämnas till. Men det finns inga telefonsamtal som styrker den åtalades berättelse att han blev uppringd av en okänd person som han sedan överlämnade ryggsäcken till, påpekar åklagaren.

10:38, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren menar därför att denna del av berättelsen är rent påhitt från den åtalade och att han istället tog med ryggsäcken när han åkte till Strömsund och att den lämnades där vid parkeringen nära imamens hus efter att den åtalade skjutit imamen. Det är den rimligaste förklaringen menar åklagaren.

10:40, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren hänvisar också till den åtalades egen berättelse om att hans uppdrag var att leta reda på imamen (den åtalade påstår att han inte visste personens namn men hade fått uppgift om samma adress som imamens bostad) och att han även filmat imamen vid det hus han bodde i.

10:42, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren hänvisar även till den bil som hyrdes i Östersund - en likadan som den som observerats nära imamens bostad i Strömsund under två dagar, parkerad och ofta på tomgång med en mansperson i - och telefonsamtalen som gjordes från Strömsund med den åtalades telefon. Åklagaren menar att det är märkligt att den åtalade hållit sig kvar i Strömsund när han efter slutfört uppdrag och men nyhyrd bil kunnat göra andra saker än att till stor del sitta stilla inne i en parkerad bil på en parkering.

10:47, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren hänvisar även till övervakningskameran på en livsmedelsbutik i Strömsund som fångar den åtalade på bild strax före kl.10 den dag imamen blir skjuten.

10:48, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Han går även in på att man nära ryggsäcken hittat däckspår i snön av samma märke och modell som det fanns på hyrbilen. Även fotspår i snön matchar skor som kan kopplas till den åtalade, menar åklagaren.

10:50, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren hävdar också att samtalen strax före och efter kl.12.30 den 22 februari görs av den åtalade som bekräftelse på att han utfört dådet.

10:51, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren menar att den åtalade varit i Strömsund och rekat inför attentatet avsevärd tid, att han sedan åkt tillbaka och skjutit imamen och att han därefter sprungit till bilen som stod parkerad i närheten och i samband med det blev ryggsäcken med revolvern kvar där.

10:52, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Han menar att det är bevisat att den åtalade varit på brottsplatsen och att ingen annan än han kan kopplas till ryggsäcken med revolvern.

10:53, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren menar också att det i grunden var staten Uzbekistan som låg bakom attentatet. Han menar att imamen var känd som regimkritiker och uppfattad som obekväm av regimen där.

10:55, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren menar att det är naturligt att den åtalade inte har med sig något vapen vid resan till Strömsund tidigare i februari, för att han inte vill riskera att bli gripen med vapnet då. Åklagaren menar att den åtalade sedan valde färja som transportsätt istället för flyg för att kunna smuggla in revolvern.

10:57, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren hänvisar även till telefonsamtal och andra kontakter som den åtalade haft tiden innan imamen blev skjuten som han menar styrker att den åtalade planerade för att skjuta imamen.

11:02, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren menar också att det finns flera saker som kommit fram som talar för att den åtalades egen beskrivning av händelseförloppet och orsaken till hans resor till Sverige inte är trovärdig.

11:06, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Några sådana saker är att den åtalade har så få uppgifter - inte ens ett namn - på den person han säger sig vara ute och leta efter pga en pengaskuld, att han åker till norra Sverige för att överlämna ett paket som är avsett för ett barn i Malmö, att han säger sig vara kvar i Jämtland för att åka runt och turista och se sig omkring trots att han enligt telefonlistorna mest håller till i Strömsund, att han på sin vän/uppdragsgivares uppmaning kastar bort den telefon han använt sig av i Sverige mm.

11:10, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren menar att det är synnerligen besvärande omständigheter för den åtalade.

11:11, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren menar att han lyckats styrka åtalet och att rätten ska bifalla hans yrkanden.

11:12, 27 November 2015

Lotta Löfgren: "Normalt sett brukar man säga att försöksbrott inte ska straffas på samma sätt som ett fullbordat mord" säger åklagare Petersson och menar att det kan göras undantag när det är synnerliga skäl, vilket han menar att det är här.

11:14, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Han tycker att tingsrätten bör se strängt på händelsen och yrkar på lagens strängaste straff dvs livstids fängelse.

11:15, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Åklagaren menar även att den åtalade bör utvisas ur Sverige eftersom han inte har någon anknytning till Sverige.

11:16, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Nu är åklagaren färdig med sin slutplädering och det blir paus i förhandlingen.

11:17, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Nu fortsätter slutpläderingarna med advokat Johan Rainer, målsägandebiträdet. Han inleder med att hänvisa till David Nazarovs berättelse om hur imamen blev förföljd i Uzbekistan.

11:38, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Han påpekar även att Sverige haft en skyldighet att skydda imamen Obid Nazarov och hans familj som sökt asyl och levde i exil här och konstaterar att Sverige misslyckats med detta skydd.

11:39, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Johan Rainer framför en vädjan från imamens familj att svenska staten nu tar behovet av skydd på allvar.

11:40, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Familjen är tacksam för den kompetenta brottsutredningen och hoppas på en fortsättning så att i framtiden även den Uzbekiska staten ska kunna kopplas till attentatet mot imamen.

11:41, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Rainer håller med åklagaren i hans redogörelse för att den åtalades egen berättelse på flera punkter är orimlig.

11:41, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Han pekar även på vittnesuppgifterna om att den åtalade synts vid imamens hus strax före händelsen och att han inte kunnat förklara på något bra sätt varför han lämnade Strömsund i all hast strax efter kl.12.30 den dag imamen blev skjuten.

11:44, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Johan Rainer tycker att det är oerhört konstigt att den åtalade - trots att han upplever sig "blåst" av vännen/uppdragsgivaren - efter sitt uppdrag i Sverige tar på sig att olovligen förvara vapen åt denne hemma i sitt garage.

11:45, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Johan Rainer menar att det är bevisat att det är den åtalade som hållit i vapnet.

11:45, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Det är familjens bestämda uppfattning att attentatet utförts på uppdrag av den uzbekiska säkerhetstjänsten och troligen även av regeringen, säger advokat Rainer.

11:46, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Det fanns ingen annan hotbild mot imamen, de har fått höra strax före händelsen att man i Uzbekistan fått reda på var imamen bodde, den åtalade har fått hjälp med nytt pass och visering för att kunna åka till Sverige osv.

11:47, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Rainer pekar också på kontakterna med vännen/uppdragsgivaren som den åtalade haft - en man som enligt nya uppgifter kopplas samman med ett liknande attentat där en religiös uzbek dödats i Turkiet.

11:48, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Normalbeloppet för skadestånd när det gäller kränkning är 125 000 kronor, säger Rainer som inte anser att detta är något normalfall. Han menar bl a att det är ett attentat som är väl planerat och förslaget och att man även bör beakta de avsevärda skador imamen fick. Imamen levde redan gömd och har fått sitt liv förstört. Advokat Rainer hävdar att 200 000 kronor är skälig kränkningsersättning säger han.

11:51, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Han hänvisar även till belopp i tabeller för ersättning när det gäller skadestånd för imamens skador.

11:53, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Sammanfattningsvis anser han att alla de belopp man yrkat på i skadeståndsfrågan (vi har inte tillgång till den listan) är skäliga.

11:54, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Man ska vara säker bortom allt rimligt tvivel, säger försvarsadvokaten Jorge Concha som nu tar vid med sin slutplädering. Han pekar på att det är ett starkt beviskrav.

11:55, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Han påpekar även att den tilltalade har rätt att tiga och det ska inte räknas till dennes nackdel.

11:56, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Han menar också att det är en stor brist i utredningen att den åtalades vän/uppdragsgivare inte hörts.

11:58, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Jorge Concha tycker inte att det, som åklagaren menar, finns en tydlig koppling till något uppdrag från Uzbekistan och pekar på att den åtalade varit öppen med sina resor till Sverige och gjort saker under denna tid under eget namn.

12:03, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Försvarsadvokaten menar att övergripande så stämmer den åtalades berättelse med det som redovisats i målet och att den åtalade hållit fast vid samma berättelse hela tiden. Han har också svarat på alla frågor under rättegången, säger han. Att han inte minns allt är naturligt enligt Concha.

12:04, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Concha håller inte med åklagaren som sagt att vissa saker i den åtalades berättelse är ologiska.

12:08, 27 November 2015

Lotta Löfgren: När det gäller åklagarens försök att visa på att den åtalade funnits på brottsplatsen före och under attentatet anser försvarsadvokaten att det finns flera vittnesuppgifter som är orimliga, t ex det som gäller att den åtalade suttit utanför imamens bostad på en spark och läst en tidning samt att imamens son David påstår sig ha sett honom utanför pappans port några dagar före händelsen.

12:12, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Concha anser det inte heller är bevisat att det var just den åtalade som satt i bilen som dagarna före händelsen stod parkerad i området nära brottsplatsen. Han pekar också på att det inte finns några vittnesuppgifter från själva gärningen.

12:13, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Nu till ryggsäcken med revolvern. Där pekar Concha på tidsutrymmet på ca en halvtimme mellan de observationer som vittnen gjort. Där är det möjligt att någon annan perosn placerat ryggsäcken där menar han.

12:15, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Försvarsadvokaten ifrågasätter också varför en lejd mördare skulle lämna kvar det viktigaste, ryggsäcken med vapnet, bara några meter från de däckspår som blir kvar när bilen som den åtalade anses ha flytt med körs iväg. Han menar inte att det är rimligt.

12:18, 27 November 2015

Lotta Löfgren: När det gäller skoavtrycken som hittats i närheten så menar han att dessa spår kan ha lämnats av andra människor än den åtalade.

12:18, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Han pekar även på att det är en brist i utredningen att man inte kunnat undersöka kulan för att säkert kunna koppla den till revolvern. När det gäller tidsangivelserna tycker han att det finns tvivel och att den åtalade inte säkert kan kopplas till att ha varit i Strömsund exakt den tid då imamen enligt utredningen blev skjuten.

12:20, 27 November 2015

Lotta Löfgren: När det gäller återlämnandet av bilen menar han att vittnet från biluthyrningen i Östersund bekräftat att det finns en låda att lämna bilnycklar i vid biluthyrningen vilket styrker den åtalades berättelse. Att vittnet själv säger sig komma ihåg en man liknande den åtalade som personligt överlämnat nycklarna till honom tycker Concha är konstigt. Här står ord mot ord, konstaterar han.

12:22, 27 November 2015

Lotta Löfgren: När det gäller kopplingen till Uzbekistan menar försvarsadvokaten att det är antaganden och spekulationer och att det inte finns några bevis för sådana kopplingar.

12:26, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Det viktigaste menar han, som visar på att den åtalade inte gjort det han åtalats för är frågan: "Varför skulle en anlitad lönnmördare lämna kvar en väska men vapnet i, och tandpetare och laddare med sitt DNA? Det är fullständigt orimligt", menar Concha och pekar dessutom på att vapnet varken kan knytas till attentatet eller den åtalade, enligt hans åsikt.

12:29, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Försvarsadvokaten menar att åklagaren inte lyckats visa att det är den åtalade som utfört attentatet och att åtalet därför ska ogillas.

12:31, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Om tingsrätten ändå skulle döma den åtalade menar han att kopplingen till Uzbekistan och att det skulle vara ett politiskt attentat bör bortses från eftersom han inte anser att det finns några bevis för det.

12:37, 27 November 2015

Lotta Löfgren: Därmed är slutpläderingarna från alla parter avklarade. Tingsrätten kommer efter överläggning att berätta om den åtalade kommer att fortsätta att vara häktad eller inte, avslutar domare Göran Ingebrand.
Här avslutar även P4 Jämtland direktrapporteringen från rättegången och vi hänvisar till vår sajt och radiosändningar för beslut i häktningsfrågan och intervjuer. Tack för oss!

12:43, 27 November 2015

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".