Bostadsmarknaden

Östersund fortsätter att växa

1:00 min

Bostadsbyggandet har inte varit så omfattande sedan Torvalla byggdes på 1980-talet. Andelen hyresrätter är högre än i länet som helhet.


Enligt bostadsförsörjningsplanen för de närmaste åren i Östersund är det 48% bostadsrätter, 32 % hyresrätter och 20 % radhus och villatomter. Det är en bra fördelning jämfört med riket i övrigt, anser Bengt Gryckdahl.

I länet som helhet är bara 9 procent av nyproduktionen hyresrätter, men det beror troligtvis på de stora satsningarna på bostadsrätter i turistområden som Åre och Vemdalen, enligt Bengt Gryckdahl.

Det ökade marknadsintresset för bostadsbyggande i Östersund beror på en hög efterfrågan. Det är en inflyttning till Östersund på cirka 500 personer per år och det har inte byggts bostäder på många år.

Johanna Gadd
johanna.gadd@sverigesradio.se