Lurad på nätet

En bilverkstad i västra Jämtland hör till dem som drabbats av de omfattande annonsbedrägerierna på Internet.

Bilfirman beställde reservdelar av en privatperson som annonserade på nätet.

6 800 kronor betalades in till säljarens postgirokonto men några bildelar har, trots påstötningar per telefon, inte levererats till bilfirman.