Skrymmande varor i Odenskog

Nu har kommuninvånarna i Östersund möjlighet att yttra sig över förslaget som öppnar upp för nya handelsetableringar i före detta Triconors lokaler i södra delen av Odenskogs industriområde.

Förslaget är att området öppnas även för handel med skrymmande varor och att även viss utbyggnad tillåts för sådan handel.

Detaljplanen med kartor och information finns från i morgon och en dryg månad framåt utställd i Rådhusets reception och på Länsbiblioteket.