Slakteriet blir försenat

Böndernas satsning på ett nytt slakteri i Hammerdal blir försenat. Anledningen är att projektet har blivit dyrare än beräknat och att en av finansiärerna har hoppat av .

Håkan Olsson i Persåsen som är ordförande i det nya slakteriföretaget säger att man räknar med slaktstart först i november och inte i början av hösten som tidigare planerats.

Finansieringen räknar man med skall vara klar i slutet av sommaren.