Lövöns kraftverk sålt

Lövöns kraftverk i Strömsunds kommun har bytt ägare.

Det är en del i en affär där Sydkraft har sålt 20 av sina vattenkraftverk i Sverige till Statkraft, för 4,5 miljarder kronor.

I affären ingår också fyra kraftverk i Finland och det handlar till största delen om mindre anläggningar.