Vård

Allt fler betalar egen fetmaoperation

1:23 min

Allt fler betalar sin egen fetmaoperation. Samtidigt gör Region Jämtland Härjedalen allt färre fetmaoperationer.

Siffror från kvalitetsregistret för fetmakirurgi vid Universitetssjukhuset i Örebro visar att det är allt fler som väljer att betala sin egen fetmaoperation. 13 procent av fetmaoperationerna under förra året betalades privat. Preliminära siffror för våren 2016 visar att den siffran höjts till 15 procent.

Vårt län utmärker sig allra mest: Under förra året opererade region JH klart minst patienter per capita i landet. Länet hade också högst andel, hela 37 procent, som betalade sin operation med privata medel.

Joakim Hennings, överläkare vid kirurgkliniken vid Östersunds sjukhus säger att det kan bero på att regionen har hårdare kriterier för operation än andra.

– Så kan det vara. Eller att man kanske vill ha en annan typ av operation än vad vi erbjuder här.