Flottan ska rädda surströmmingen

En trålflotta ska rädda surströmmingsfisket utanför Västernorrlands kust. Och regeringen måste se till att EU-reglerna luckras upp så att det blir möjligt att skaffa.

Det menar länsstyrelserna längs Norrlandskusten som har analyserat fiskenäringen och bland annat konstaterat att det idag saknas båtar som är kapabla att fånga den strömmingsmängd som behövs.

För Västernorrland har surströmmingsfisket alltid varit viktigt och länet svarar idag för 80 % av världens produktion.