Många miljövänliga bönder i länet

Bönderna i Jämtland och Västernorrland har störst andel stöd till ekologiska jordbruk i landet.

Omkring 40 000 hektar åkermark odlas med hjälp av miljöstöd i länen.

Det visar en undersökning från Jordbruksverket.

Totalt i landet är fem procent av spannmålsskörden ekologiskt odlad.