Oro över ny rutin för medicin

Sjuksköterskorna vid en avdelning för korttidsboende i Östersund är oroliga inför en kommande förändring i medicinhanteringen.

Det skriver en facklig representant i en skrivelse till Socialstyrelsen.

Enligt skrivelsen tar arbetsgivaren inte farhågorna om en försämrad patientsäkerhet på allvar.

Tanken är att undersköterskorna ska ta över utdelningen av läkemedel, något som facken tycker borde ske i samförstånd med berörda parter.