Landstinget överväger ombudsman för barn

Både kommuner och landsting har misslyckats med att införa barnchecken, en checklista med fem frågor som ska besvaras för att klarlägga om besluten är bra för barn.

Men nu har landstinget satsat nya pengar på att lyfta frågorna om barns och ungdomars hälsa.

- Vi skjuter till 2,5 miljoner för det, säger Harriet Jorderud, socialdemokratiskt landstingsråd.

Det blir kanske en barnombudsman som ska bevaka att tjänstemän och politiker beslutar på bästa sätt för barnen i framtiden.

Meningen är också att barns och ungdomars hälsa ska uppmärksammas kontinuerligt i det så kallade processarbetet.

Var barnchecklistan hamnar i det nya arbetet vet inte Harriet Jorderud. Barnchecken är ett bra redskap för att ha koll på om man fattar bra eller dåliga beslut, säger hon.

Men eftersom så dålig på att använda den måste man kanske hitta en ny metod.

Harriet Jorderud är självkritisk till att barnchecken har glömts bort trots flera beslut att använda den. Man hon håller inte med om att politikerna gömt och glömt för att undvika pinsamheten när man fattar beslut som inte är bra för barn.