Regeringen får kritik för otydlig regionalpolitik

ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier, som är beläget i Östsersund, kritiserar regerigen för en svag regionalpolitik.

Politiken karaktäriseras av obeslutsamhet, otydlig målsättning och diffusa stratergier som inte gett några mätbara effekter, skriver man i en utvärdering.

ITPS föreslår nu att regionalpolitken formuleras tydligare med klarare prioriteringar där tillväxten ska sättas i centrum.