Delbesked om överklagat skolbeslut

Länsrätten upphäver inte kommunens beslut om nerdragningar på Nyhedens skola i Krokom, så som flera föräldrar begärt.

Det beslutade länsrätten i går.

Men det betyder inte att kommunens agerande är godkänt, länsrätten har hittills bara tagit ställning till om det i ett akut skede finns skäl att stoppa beslutet.

Det var föräldrarna som ville ha en rättslig prövning av nerdragningarna som drabbar elever med särskilda behov.

Nu ska en sakkunnig nämnd ta ställning till om beslutet följer lagen, förhoppningen är att prövningen ska vara färdig innan skolstarten.