Bostadsbrist i glesbygd

Bristen på bostäder i Gäddede som vi har rapporterat om är inte unik. Det här visar ny statistik från Glesbygdsverket.

Fortfarande flyttar fler från glesbygden än till, men i vissa kommuner är inflyttningen så stor att det blir problem. I Gäddede har företaget Gelabs expansion gjort att det råder bostadsbrist. Enligt den nya statistiken från Glesbygdsverket flyttar folk framför allt till glesbygdskommuner som ligger nära tätorter.