Planerad skogsbrand

Länsstyrelsen kommer i morgon lördag att bränna en drygt 50 hektar stor yta i naturreservatet Långsidberget i Härjedalen

Reservatet är cirka 300 hektar och den så kallade naturvårdsbränningen görs för att ge utrymme för hotade djur o växter som är beroende av att delar av skogen brinner då o då.

På sikt gynnar en skogsbrand tjäder, järpe, hackspettar, mindre organismer och en hel del insekter som lever i bränt virke.

Området har varit utsatt för brand 18 gånger de senaste 800 åren.