Konflikt kring jakt- och fiskesamerna

Inget annat parti i sametinget vill samarbeta med jakt- och fiskesamerna, tingets största parti.

De övriga sametingspartierna anser att det finns medlemmar i jakt- och fiskesamerna som företräder markägarnas intressen och inte rennäringens, enligt Sveriges Radio Västerbotten.

Partimedlemmen Eva Jejlid erkänner att markägarintressen inom partiet är ett problem.

Jakt- och fiskesamerna ska nu diskutera om markägare kan vara medlemmar i partiet.