Ingen vill ensam betala för brandflyg

Staten kommer inte att satsa pengar på brandflyg i framtiden, det är beskedet som länsstyrelsen fått från försvarsdepartementet.

Staffan Edler som är försvarsdirektör på länsstyrelsen beklagar statens ställningstagande och menar att det är kommunerna som får betala.

Bränderna blir mindre omfattande om de upptäcks tidigt och därmed de kommunala kostnaderna, eftersom det inte krävs lika stora insatser från räddningstjänsten, säger han.