Matz Larsson tar plats på omtvistad stol

Tidigare biträdande länspolismästaren och nuvarande rektorn för Palmcrantzskolan i Östersund - Matz Larsson - blir ny kommunchef i Bergs kommun.

Kommunchefstjänsten i Berg har varit omdiskuterad sedan kommunen för ett par år sedan sa sig inte behöva någon kommunchef.

Därefter har jobbet skötts av en konsult som kostat kommunen stora pengar.

Matz Larsson lämnade tjänsten som biträdande länspolismästare efter motsättningar inom polisledningen.