Obehagliga samtal till Försäkringskassan

En handläggare på Försäkringskassan i Östersund har polisanmält en kvinna som ringt för att diskutera ett ärende som inte gäller henne, utan en närstående man.

Samtalen har upplevts som obehagliga och personliga, eftersom kvinnan som ringt pratat om handläggarens föräldrar och barn.